Your browser is not supported. Please contact info@galleo.co or try another browser.
Project language:

Woodgarden, 69 woningen

General

Aan weerszijden van de Waterlinie strekt zich een dubbele stedelijke kamer uit naar een ontwerp van M3H architecten. Schuin doorsneden door de Waterlinie staat een carré van 57 woningen. Ze zijn niet allemaal even breed, maar wel allemaal drie lagen hoog.

De beide binnenhoven hebben een centraal gelegen parkeerkoffer die enigszins verdiept is aangelegd. Vanuit de woningen verdwijnen de auto’s dan ook enigszins uit het zicht. Het is wel jammer dat de begroeiing beperkt is gebleven tot gras en wat bomen. Door een meer gevarieerde beplanting waren de auto’s meer aan het zicht onttrokken en was het resultaat wat minder saai geweest.

Hoewel er is gestreefd naar een eenheid rond de binnenhoven, was er wel wat te kiezen voor de individuele koper. De eenheid wordt bewerkstelligd door de metselwerk kaders van warmrode baksteen en het strakke ritme van de diepliggende ramen in de bovenste bouwlaag. Binnen die kaders is er over de onderste twee bouwlagen een houten gevelbetimmering toegepast en daarin ligt de keuzevrijheid van de bewoners.

Zij konden kiezen uit drie verschillende kleuren betimmering, meerdere raamtypologieën, een erker, luifel, bankje of balkon. Zoals wel vaker blijkt ook hier dat daar slechts mondjesmaat gebruik van wordt gemaakt. Slechts hier en daar een ander kleurtje, een paar luifeltjes en welgeteld één erker, geen balkons. Ook in de raamtypologie is weinig variatie verschenen. Een hoop moeite voor weinig effect.

De vier hoeken van het carré zijn opengemaakt voor een doorgang naar het achterliggende woongebied. Deze doorgangen zijn verbijzonderd door een megapergola, die nog wordt benadrukt door de gevels in de doorsnijdingen wit te schilderen.

Ten noorden van het carré zijn twee rijtjes parkrandwoningen gerealiseerd. Deze bestaan uit 2 bouwlagen met een lessenaarsdak en zijn aan elkaar geschakeld door middel van een in hout uitgevoerde berging. Ook hier hadden de kopers de mogelijkheid om te kiezen uit een aantal gevelopties en woningindelingen.

Logo
Name
Company type
Expertise

Related associations

Logo
Name

Related projects

No results found

Company only pages are only available for project partners of a project. Since you are not listed as a project partner, you are not able to access this company only page.
Did your company worked on this project? Go to the Public page and list yourself as a project partner to access your company only page
Uploading a picture is currently only possible if you worked on this project and your company is listed in the team.
You're now following Woodgarden, 69 woningen. Click here to see everything you're following.
You stopped following Woodgarden, 69 woningen
Project added to your favorite projects. Click here to see your favorites.
Woodgarden, 69 woningen is removed from your Favorites

Click the +Favorite button to add this project to your personal favorites