Your browser is not supported. Please contact info@galleo.co or try another browser.
Project language:

Warmte koude opslag sportcentrum Steenbergen

General

Ingenieursbureau Boorsma heeft het ondergrondse ontwerp, de effectenstudie en de vergunningaanvraag in het kader van de Waterwet verricht voor een WKO-systeem in Steenbergen. De WKO wordt gebruikt voor de verwarming en koeling van een sportcentrum met fitnesscentrum, zwembad en sauna.


In de zomer wordt via de koude bron grondwater onttrokken voor de koeling. Het opgewarmde water wordt geretourneerd via de warme bron. In de winter wordt via de warme bron grondwater onttrokken om het sportcentrum te helpen verwarmen.


De gemiddelde grondwatertemperatuur bedraagt circa 12°C. In de zomer wordt water geretourneerd met een gemiddelde temperatuur van 18°C. In de winter is de temperatuur van het retourwater gemiddeld 6°C. Het vermogen bij vollast is 600 kW. De WKO onttrekt en infiltreert via filters op 45–80 meter diepte. Het debiet bedraagt maximaal 50 m3/uur (330.000 m3 grondwater /jaar).


Voor het WKO-ontwerp zijn optimalisatieberekeningen verricht van de stroomsnelheid op de boorgatwand, de boordiameter, de filterlengte van de bron, de injectiedruk in relatie tot het risico op bodemsplijting, de systeemdruk in relatie tot de ontgassingsdruk, en de afstand tussen de bronnen teneinde thermische kortsluiting te voorkomen.


Voor de effectenstudie hebben wij onder andere berekeningen gemaakt van de grondwatertemperatuur over een periode van 20 jaar. Door het toepassen van de WKO wordt het conventionele energiegebruik beperkt. De WKO maakt doelmatig gebruik van bodemenergie en heeft een energierendement dat hoger is dan het energierendement van conventionele vormen van energievoorziening. Jaarlijks wordt namelijk naar schatting 60.000 m3 aardgasequivalent bespaard. De geschatte jaarlijkse emissiereductie bedraagt 70 ton CO2 (40%), 70 kg NOx en 80 kg SOx.

Related associations

Logo
Name

Related projects

No results found

Company only pages are only available for project partners of a project. Since you are not listed as a project partner, you are not able to access this company only page.
Did your company worked on this project? Go to the Public page and list yourself as a project partner to access your company only page
Uploading a picture is currently only possible if you worked on this project and your company is listed in the team.
You're now following Warmte koude opslag sportcentrum Steenbergen. Click here to see everything you're following.
You stopped following Warmte koude opslag sportcentrum Steenbergen
Project added to your favorite projects. Click here to see your favorites.
Warmte koude opslag sportcentrum Steenbergen is removed from your Favorites

Click the +Favorite button to add this project to your personal favorites