Your browser is not supported. Please contact info@galleo.co or try another browser.
Project language:

Venlo Municipal Office (Stadskantoor)

General

The Venlo Municipal Office houses the offices of the civil servants for the municipality of Venlo. The building has eleven floors and was designed according to the cradle-to-cradle principle. Its design incorporates systems and products from both the biological and technical cycles. The building’s north face is completely covered with vegetation, making it the world’s largest green façade. Consultation was initiated with Eindhoven University of Technology in order to substantiate the effect of this façade on the surrounding air quality. Input was solicited from suppliers of products from the biological cycle as well, while additional sessions were held for consultation on how to optimise the concrete composition. This ‘technical’ façade was further elaborated in collaboration with the design team and potential suppliers.

BOQUE (Dutch)

De gemeente Venlo had voor zichzelf een forse ambitie geformuleerd: het Stadskantoor moest Cradle to Cradle worden. Daar had zij goede redenen voor, want zij wilde als gemeente innovaties door het bedrijfsleven stimuleren, hoogopgeleiden binden aan de regio en zichzelf duurzaam op de kaart zetten. Behalve gebruikmaken van hernieuwbare energie en een gezond binnenklimaat realiseren, waren het sluiten van de waterkringloop en het toepassen van duurzame materialen doelstellingen. Maar hoe realiseer je dat? ‘Door al vroeg met leveranciers in gesprek te gaan’, vertelt Nick Hendrikx van Royal Haskoning. ‘Tijdens marktconsultaties vroegen we welke wensen realiseerbaar waren, hoe leveranciers konden bijdragen en om kritisch te kijken naar de materialen die ingezet kunnen worden.’ ‘Maar het mocht geen proeftuin worden’, vervolgt hij. ‘We wilden bewuste keuzen maken, zo duurzaam mogelijk, zonder concessies te doen aan de bewezen kwaliteit; gewoon het beste uit de markt.’ Toch blijkt uit de realisatie van een helofytenveld dat de gemeente ook openstond voor minder toegepaste oplossingen. ‘Het doel was om het regenwater zo veel mogelijk te gebruiken en zo min mogelijk te lozen. Daarom wordt het water van de daken opgevangen. Een deel van het water wordt gebufferd in een vat boven op de liftschacht en het resterende water gaat naar het helofytenveld. Dit reinigt het water biologisch. Voordat het wordt hergebruikt als spoelwater in de wc’s, wordt het ook gerecirculeerd over UV-filters in een betonnen vat.’ Circulair materiaalgebruik Circulariteit is een term die tegenwoordig veelvuldig wordt gebruikt en gestalte krijgt in tal van bouwmaterialen. Maar is circulair materiaalgebruik eveneens mogelijk voor de installatietechniek, waarbij hoge eisen gesteld worden aan hygiëne en warmtebestendigheid? Hendrikx: ‘We kunnen al grote stappen zetten, bijvoorbeeld door gebruik te maken van PE-leidingen die na gebruik terug kunnen in de cyclus. Voor hemelwater- en vuilwaterafvoer is dat een heel logische keuze. Daarnaast is hier voor de verwarmingsleidingen en drinkwaterleidingen Mepla van Geberit gebruikt.’ Mepla is een PE-meerlagenbuis waarbij de aluminium middenlaag zorgt voor de mechanische stabiliteit en diffusiedichtheid. Inpandig Bij de materiaalkeuze rekening houden met duurzaamheidseisen houdt volgens Hendrikx geenszins in dat de kwaliteit in het geding komt. ‘Het betekent dat er andere afwegingen gemaakt worden. Neem bijvoorbeeld de hemelwaterafvoer. Daarvoor gebruikten we Pluvia. Ook dit volvulsysteem is vervaardigd uit PE. Daarnaast heeft het een kleine diameter. Daardoor is er minder materiaal nodig en door de onderdruk geen afschot, wat in de coördinatie handig is. En – dat is voor het oog prettig – het wordt inpandig toegepast.’

Construction management: Municipal authorities resolved to develop a new municipal office building – one with ambitious goals in terms of sustainability. bbn adviseurs was asked to make these ambitions a reality. bbn advised the municipality in choosing the best architect for the project and was responsible for managing the totality of construction and construction costs. As construction manager, bbn was also the driving force behind the C2C design process. The resulting process guidance was highly intensive and deeply exciting: it involved a continual, structured search for the proper balance between considerations such as sustainability and environmental effectiveness, innovation and time-tested methods, costs and quality, architecture and urban planning, cooperation and the type of contract, meticulousness and speed. Construction cost management: Constraints to the construction budget became apparent during the design phase. Working together with the architect and installation adviser, bbn compiled a range of sustainability measures and extrapolated on the basis of lifetime costs. These calculations revealed that this supplementary range of measures, despite adding €3 million to initial costs, would result in considerable savings over the lifetime of the building. Based on this analysis, the municipal council granted an additional sustainability budget for the project. bbn took care of the construction management, the supervision of construction costs and the overall management and supervision. The brief was clear: realise the Schedule of Requirements within the given framework. By establishing a decisive project organisation and strict process control, bbn facilitated the realisation of each and every sustainability goal.

e regio Venlo heeft als eerste regio ter wereld de principes van C2C omarmd. Het nieuwe stadskantoor wordt daarom niet alleen duurzaam, maar ook volgens C2C-principes vormgegeven. Daarnaast wordt nu al rekening gehouden met toepassing van toekomstige technieken. De C2C-ambitie kan daardoor meegroeien naarmate er meer mogelijk wordt: hoe langer het gebouw staat, hoe meer C2C het wordt.


Groene gevel

Het meest in het oog springt een grote groene gevel aan de voorzijde van het gebouw, bestaande uit diverse plantensoorten. Het wordt de grootste groene gevel van Europa en zuivert de lucht in de directe omgeving.


Materialen

Het gebouw wordt gezien als een tijdelijke opslagplaats van waardevolle grondstoffen. Daarom is bij de bouw precies uitgezocht wat er in alle materialen zit. In het Stadskantoor zijn zoveel mogelijk gezonde materialen toegepast, waar mogelijk Cradle to Cradle gecertificeerd. Ook is er scherp op gelet of de producten een financiële restwaarde behouden. 80% van de toegepaste materialen is recyclebaar. En zo zit er op de bureaustoelen statiegeld. Verder is tijdens de bouw al een groen sloopbestek geschreven. Het gebouw is daarmee gebouwd om het ooit weer uit elkaar te kunnen halen.

Energievoorziening

Naast warmte- en koudeopslag in de bodem wordt ook het daglicht zo diep mogelijk het gebouw binnengehaald om het energieverbruik te minimaliseren. Zelfs de parkeergarage wordt gebruikt om de lucht in het gebouw voor te verwarmen (in de winter) of te koelen (in de zomer). De vides in het gebouw voeren de gebruikte lucht af door middel van zonneschoorstenen op het dak. Regenwater wordt gezuiverd ten behoeve van de groene gevel en sanitair. De groene kas op de bovenste etages verwarmt de lucht die het gebouw in gaat en wordt gebruikt om regionale producten uit de agricultuur te telen en te promoten. Er is driedubbel glas toegepast. En zonneboilers. En natuurlijke venmtilatie. Tot slot worden er gezonde bouwmaterialen gebruikt die weer opnieuw in de biologische of industriele cyclus kunnen worden ingezet.

Flexibel

Het ontwerp omvat 13.500 m2 kantoorruimte, een publiekshal met expositieruimte, vergaderruimten, een parkeergarage met 450 openbare parkeerplaatsen en 400 fietsenstallingen voor bezoekers en werknemers. In het nieuwe stadskantoor worden verschillende gemeentelijke diensten die nu nog verspreid zijn, samengevoegd in nieuwe huisvesting met een flexibel kantoorconcept. De publiekshal op de begane grond is overzichtelijk en biedt uitzicht over de Maas en uiterwaarden.

Related associations

Logo
Name

Related projects

No results found

Company only pages are only available for project partners of a project. Since you are not listed as a project partner, you are not able to access this company only page.
Did your company worked on this project? Go to the Public page and list yourself as a project partner to access your company only page
Uploading a picture is currently only possible if you worked on this project and your company is listed in the team.
You're now following Venlo Municipal Office (Stadskantoor). Click here to see everything you're following.
You stopped following Venlo Municipal Office (Stadskantoor)
Project added to your favorite projects. Click here to see your favorites.
Venlo Municipal Office (Stadskantoor) is removed from your Favorites

Click the +Favorite button to add this project to your personal favorites