Your browser is not supported. Please contact info@galleo.co or try another browser.
Project language:

Triodos Bank Nederland

General

In 2019 werd het nieuwe duurzame en circulaire kantoor van Triodos opgeleverd. Op 12.500 m2 hebben de circa 60 medewerkers van Triodos Bank Nederland en Triodos Investment Management tot hun beschikking. Op Landgoed De Reehorst in Driebergen, op loopafstand van Station Driebergen-Zeist. In het ontwerp van architect Thomas Rau staan natuur en ecologie centraal.

In hout uitgevoerde kern

Basis van het ontwerp is een volledig in hout uitgevoerde kern, die bestaat uit drie torens die samen het gebouw vormen. Dit vanuit de wens om het gebouw remontabel te maken (dus af te breken en elders weer op te bouwen) vanaf de begane grond én om het BREEAM Outstanding certificaat te behalen. Er komen drie torens van twee, drie en vijf verdiepingen. De eerste prefab houten wanden, zijn ongeveer 3,5 meter breed en 15 meter hoog en fungeren als de kern van de toren met drie verdiepingen. De prefab houten wanden worden bevestigd op een betonnen kelderbak. Deze wanden bestaan uit ‘cross laminated timber’ van vurenhout met PEFC keurmerk. Aan de houten kern komen de vloeren te hangen en aan de buitenzijde van de kern komt een staalconstructie met een vliesgevel met grote raamkozijnen.

BREEAM Outstanding

Om BREEAM Outstanding te behalen zijn alle duurzame oplossingen en alle stappen van het proces vastgelegd. Alle materialen die het gebouw ingaan, worden vastgelegd in Madaster. Hierdoor is straks van het gebouw een compleet materialenpaspoort beschikbaar. Aangezien het gebouw in 3D BIM is gemodelleerd, is het mogelijk om van elk onderdeel van het gebouw kenmerken als afmetingen, gewicht, type en materiaal vast te leggen. Het ontwerp behaalde een BREEAM-NL Outstanding-certificaat met een zeldzaam hoge score van ruim 94%.

Energie- en klimaatconcept

Het gebouw is straks volledig energie- en CO2-neutraal, met veel glas en daglicht, optimale beschaduwing, zonwering, LED-verlichting en 100% duurzame energieopwekking. Ondergrondse warmte-/koudeopslag met een warmtepomp en zonnepanelen op het parkeerdak voorzien straks volledig in de energiebehoefte.

Just in time levering

Omdat het nieuwe Triodos kantoor wordt gebouwd op Landgoed De Reehorst in Driebergen, in de Ecologische Hoofdstructuur, is het van belang om de natuur zo min mogelijk te belasten. Hiervoor is de bouwplaats zo klein mogelijk gehouden, zijn er zo min mogelijk voorraden en is het streven om alle benodigdheden zoveel mogelijk ‘just in time’ te laten leveren. Zo ook de grote wanden. Die komen rechtstreeks uit de fabriek en zijn direct plaatsbaar op de montageplaats. De wanden worden ’s nachts vervoerd voor minimale overlast en oponthoud.

Het bouwen met dergelijke bijzondere voorwaarden vraagt nog meer om samenwerking en goede planning dan op andere projecten. Zo werkt houtleverancier Derix ook mee met de staalconstructie van Hofman Staalbouw.

Landgoed Reehorst deel van EHS

Landgoed De Reehorst is onderdeel van een omvangrijke gebiedsontwikkeling van het stationsgebied Driebergen-Zeist. En het landgoed is onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur. Er is een landgoedvisie opgesteld met als principe dat cultuur, natuur en economie zich op De Reehorst in evenwicht met elkaar ontwikkelen. Het ontwerp is volgens het biomimicry-principe geïnspireerd op elementen in de omliggende natuur. Dankzij het beperkte oppervlak van het gebouw is de impact op het landschap minimaal. Bij het bepalen van de locatie van het gebouw is rekening gehouden met de vliegroutes van vleermuizen op het landgoed door een minimale afstand van tien meter tot de bosrand aan te houden. De hoogte van het gebouw is beperkt tot 25 meter, rekening houdend met de boomgrenzen in de directe omgeving van het gebouw.

Overzicht van duurzame en circulaire innovaties

- Het gebouw zelf is ‘remontabel’;

- het gebruik van duurzame bouwmaterialen. Zo is de constructie grotendeels van hout en zorgt speciaal glas voor een aangename binnentemperatuur;

- de installatie van een Warmte Koude Opslag (WKO) die afhankelijk van het buiten- en binnenklimaat, warm of koud water het gebouw in pompt;

- de zonnepanelen op het dak van de parkeerplaats, die de energie leveren voor het gebouw en het opladen van elektrische auto’s. Het gebouw is daarmee energieneutraal;

- de bouwplaats, waar vooral gemonteerd wordt om de natuur zo min mogelijk te verstoren. Leveranciers leveren hun spullen precies op tijd en met zo min mogelijk verpakkingsmateriaal;

- de versterking van de Ecologische Hoofdstructuur;

- de stimulering van OV-gebruik door ligging naast station Driebergen-Zeist;

- een lichtplan dat rekening houdt met de voor vogels en vleermuizen desoriënterende gevolgen van verlichting in de (avond)schemering en nacht;

- het ontwerp van het gebouw houdt rekening met de vliegroutes van vleermuizen. Verder omvat het begroeide daken, nestkasten voor vogels en vleermuizen en ruimtes voor amfibieën;

- het schenken van de twee Finse bungalows, die voorheen op de plek van het nieuwe kantoor stonden, aan Ecodorp in Bergen (NH)

- Om de voedselkringloop de sluiten, is het plan om op het landgoed gewassen te verbouwen voor de catering.

Related associations

Logo
Name

Related projects

No results found

Company only pages are only available for project partners of a project. Since you are not listed as a project partner, you are not able to access this company only page.
Did your company worked on this project? Go to the Public page and list yourself as a project partner to access your company only page
Uploading a picture is currently only possible if you worked on this project and your company is listed in the team.
You're now following Triodos Bank Nederland. Click here to see everything you're following.
You stopped following Triodos Bank Nederland
Project added to your favorite projects. Click here to see your favorites.
Triodos Bank Nederland is removed from your Favorites

Click the +Favorite button to add this project to your personal favorites