Your browser is not supported. Please contact info@galleo.co or try another browser.
Project language:

Stedelijk plan High Tech Campus

General

Toen Philips zijn hoofdkantoor uit Eindhoven terugtrok, is toegezegd om de locatie rond het bestaande NatLab, dat daar sinds 1959 was gevestigd, om te vormen tot een hoogwaardige campus voor research en development voor 7000 medewerkers. Randvoorwaarde is dat de gebouwen flexibel moeten zijn en rigide kantoorconcepten passen daar niet in. Daarnaast zou er sprake moeten zijn van een open, natuurlijk en aantrekkelijk landschap, waarin werken en leven samengaan.

Het concept is dat het noordelijk deel langs de Dommel en het westelijk deel in het bestaande bos, niet worden bebouwd. Voor het gehele terrein is een beeldkwaliteitplan vastgesteld dat alle randvoorwaarden van begroeiing tot bouwhoogtes, van zichtlijn tot waterhuishouding en van aanleg tot onderhoud nauwkeurig vastlegt.

Landschap

De landschappelijke invulling verschuift langzaam van een heidelandschap in het zuiden waar nog een oud keuterboerderijtje bewaard is gebleven, naar dat van het beekdal in het noorden. De heide ten zuiden van de waterpartij maakt dan ook plaats voor een steeds dichter berkenbos ten noorden daarvan.

Ontmoeten

Verder is het idee achter de Campus dat er sprake zou moeten zijn van synergie door het samenwerken en ontmoeten van onderzoekers op meerdere terreinen. Voor die ontmoetingen is de centrale Strip aangelegd. Hierin zijn alle centrale voorzieningen als horeca, winkels, sport- en vergaderzalen ondergebracht. Geen van de onderzoeksgebouwen heeft dus zijn eigen restaurant. Dus iedereen is gedwongen om zijn lunch elders in de Strip of in het park te gebruiken. Dit stimuleert de mogelijkheid tot ontmoeten.

Parkeren

Parkeren gebeurt niet bij de werkgebouwen maar in centrale parkeergarages. Langs de snelweg in het zuiden is een reeks parkeergarages geïntegreerd in de geluidwal. In het noorden staan vijf stoere parkeergarages op een rij tussen de researchgebouwen. Daarnaast zijn nog twee extra garages toegevoegd, één ten noorden en één ten zuiden van de plas.

Het westelijk deel van de campus herbergt het sportbos en een kinderdagverblijf.

Eigen oprit

De Campus heeft een eigen oprit vanaf de snelweg. Deze wordt gemarkeerd door een viaduct dat is getransformeerd tot een lichtkunstwerk van Har Hollands. Het toont een neuraal systeem, dat de functie van de Campus als hoogtechnologisch onderzoekscomplex moet verbeelden.

Ontwerp: Juurlink en Geluk


Logo
Name
Company type
Expertise

Related associations

Logo
Name

Related projects

No results found

Company only pages are only available for project partners of a project. Since you are not listed as a project partner, you are not able to access this company only page.
Did your company worked on this project? Go to the Public page and list yourself as a project partner to access your company only page
Uploading a picture is currently only possible if you worked on this project and your company is listed in the team.
You're now following Stedelijk plan High Tech Campus. Click here to see everything you're following.
You stopped following Stedelijk plan High Tech Campus
Project added to your favorite projects. Click here to see your favorites.
Stedelijk plan High Tech Campus is removed from your Favorites

Click the +Favorite button to add this project to your personal favorites