Your browser is not supported. Please contact info@galleo.co or try another browser.
Project language:

Sintenbuurt

General

Deze buurt is een juweel van Frans Korteweg. Door zijn kleur sterk afwijkend van de andere buurten van zijn hand, maar even fijnzinnig van ontwerp.

In de meeste gevallen zal de buurt worden benaderd door vanaf de St. Bonifaciuslaan de Rielseweg in de slaan. Na het eerste woningblok wordt een flinke stedenbouwkundige ruimte gecreëerd doordat hier aan de noordzijde de bebouwing van de Rielseweg enigszins terugwijkt en plaats maakt voor een plantsoentje en aan de zuidzijde op de hoek van de St. Norbertuslaan een schoolplein zicht biedt op de woningen verderop in die straat.

De St. Adelbertuslaan en de St. Bernulphuslaan maken een royale indruk, omdat het profiel zodanig is dat er plaats is voor een groenstrook. Door de niet-evenwijdige rooilijnen wordt het perspectief van deze relatief korte straten versterkt.

Er onderscheiden zich binnen de buurt drie woningtypes. Type I (foto 3) komt het meeste voor en onderscheidt zich door de brede, transparante entreepui en het daarboven op de verdieping gelegen erkertje dat even de dakrand doorbreekt. Dit heeft een zeer sterk ritmisch effect dat wordt versterkt doordat dit woningtype nergens wordt gespiegeld. Alleen in de Roothaanstraat komt dit type voor aan beide zijden van de straat.

Type II (foto 4) komt alleen voor in westelijke straatwanden van de St. Adelbertuslaan, St. Bernulphuslaan en St. Gertrudislaan en vormt daar de tegenhanger van type I. Dit type heeft geen erkertje op de verdieping en een minder brede en meer gesloten entreepui. Het wordt echter verbijzonderd doordat deze woningen iets zijn opgetild ten opzichte van het maaiveld en daarom een twee treden hoog en 1 meter breed stoepje bezitten dat paarsgewijs de woningen ontsluit. Deze woningen worden dus wel gespiegeld. Een karakteristiek detail is de steunbeerachtige beëindiging van de doorstekende voor- en achtergevels ter plaatse van de eindwoningen.

Type III is een drie lagen hoge woning die is ingezet om daar waar dat nodig is de straatwanden een meer stedelijk karakter te geven. Dit type komt dan ook voor langs Piuslaan en St. Bonifaciuslaan en tegenover de school in de St. Norbertuslaan. Deze woningen zijn 1 meter smaller en hebben mede door hun hoogte een sterk verticaal karakter. Dit wordt versterkt door een smalle voordeur, een hogere plint en het niet spiegelen van de woningen. De stalen hekjes zijn typerend voor Korteweg en samen met de betonelementen in de borstweringen op de verdieping kenmerkend voor de architectuur uit de Wederopbouwperiode. 


Logo
Name
Company type
Expertise

Related associations

Logo
Name

Related projects

No results found

Company only pages are only available for project partners of a project. Since you are not listed as a project partner, you are not able to access this company only page.
Did your company worked on this project? Go to the Public page and list yourself as a project partner to access your company only page
Uploading a picture is currently only possible if you worked on this project and your company is listed in the team.
You're now following Sintenbuurt. Click here to see everything you're following.
You stopped following Sintenbuurt
Project added to your favorite projects. Click here to see your favorites.
Sintenbuurt is removed from your Favorites

Click the +Favorite button to add this project to your personal favorites