Your browser is not supported. Please contact info@galleo.co or try another browser.
Project language:

Shimano Eindhoven

General
Het nieuwe hoofdkantoor van Shimano Europe van vier bouwlagen is gebouwd op de High Tech Campus vanwege de hier sterke focus op innovatie en de aanwezigheid van jonge en internationale talenten. Die focus op innovatie vraagt ook om een innovatief gebouw, en dat betekent een heel duurzaam gebouw. Het resultaat is dan ook een BREEAM-NL Excellent gecertificeerd kantoor.
Bestaande wko-bron Om te zorgen dat er geen gasleidingen nodig zijn en het een all-electric kantoorgebouw is, is er ingekoppeld op de bestaande, collectieve warmte-/koude bron onder de High Tech Campus. Er is gekozen voor een bivalente opwekking. Voor de verwarming zijn er twee warmtepompen, een water-water warmtepomp die is aangesloten op het wko-net. En voor de pieklast is een lucht-water warmtepomp geïnstalleerd. Deze combinatie maak het mogelijk dat in dit kantoor geen gas nodig is. En dankzij de vele zonnepanelen is de gehele warmtevraag duurzaam ingevuld. Vanuit de technische ruimte, die in het midden van het vier verdiepingen tellende pand ligt, wordt de warmte gedistribueerd naar de verschillende kantoorgebieden. Klimaatplafonds verwarmen en koelen deze gebieden, en zijn per stramien te gebruiken. Dat is nodig omdat Shimano het kantoordeel heel flexibel wil houden. Ook bij de ventilatie sluit het kantoor van Shimano aan bij de hoogste energielabelnormen. De twee luchtbehandelingskasten worden conform Eurovent 2018 opgeleverd, en kennen daarmee een energielabel A+. Sinds begin van 2016 zijn de Eurovent-labels aangepast, wat inhoudt dat fabrikanten die Eurovent gecertificeerd zijn hun kasten nog energiezuiniger hebben gemaakt. Warmteterugwinning is daarin verplicht. Ventileren op basis van druk Per kantoorverdieping wordt vraaggestuurd geventileerd op basis van het aantal mensen dat op dat moment aanwezig is. Er wordt dus alleen volop geventileerd als het nodig en minder wanneer het CO2-gehalte in het ventilatiedebiet omlaag is gegaan. Ook bij het uitleggen van de elektra is de vrije kantoorindeling bepalend voor de keuze om vanuit de vloer stroompunten te voeden. Het kantoor is vrij van kolommen en aan twee kanten – oost en west – zijn er glazen gevels, dus er zijn vrijwel geen zakpunten. Dat is oplost door op elke verdieping drie vloergoten te maken, zodat de werkplekken van onderen gevoed kunnen worden. Verlichting wordt vanuit het plafond gevoed. Er is gekozen voor led-verlichting die daglichtgestuurd is. Bij de gevel is immers voldoende daglicht en dat is in het midden van het pand minder aanwezig. Doucheruimten Een bijzonderheid in dit kantoorgebouw is de aanwezigheid van 10 douches. Die zijn op de benedenverdieping gesitueerd. Om het benodigde warm tapwater in het gehele kantoor duurzaam te verwarmen wordt er ook nog een zonnecollectorensysteem met een grootte van 20 m2 geïnstalleerd. Het overgrote deel van het water is nodig in de doucheruimten. Om op de dagen zonder zon ook de douches van warm water te voorzien wordt er ook een elektrische boiler voor de pieklast geplaatst

Related associations

Logo
Name

Related projects

No results found

Company only pages are only available for project partners of a project. Since you are not listed as a project partner, you are not able to access this company only page.
Did your company worked on this project? Go to the Public page and list yourself as a project partner to access your company only page
Uploading a picture is currently only possible if you worked on this project and your company is listed in the team.
You're now following Shimano Eindhoven. Click here to see everything you're following.
You stopped following Shimano Eindhoven
Project added to your favorite projects. Click here to see your favorites.
Shimano Eindhoven is removed from your Favorites

Click the +Favorite button to add this project to your personal favorites