Your browser is not supported. Please contact info@galleo.co or try another browser.
Project language:

Renovatie Glasbuurt

General

Dit naoorlogse woningbouwcomplex voor Philips heeft de traditie van voor de oorlog achter zich gelaten en ademt de sfeer van het nieuwe bouwen: zakelijke architectuur zonder ornamenten en gebruikmakend van standaard betonelementen. Echter de woningen waren zeer slecht geïsoleerd. Met buitenmuren zonder spouw en balkons en luifels die koudebruggen naar de vloeren vormden. In de nationale opgave om de woningen in Nederland gasloos en Nul Op de Meter te maken, vormen deze complexen een grote uitdaging. Voor het andere type woning in deze buurt was de uitdaging te groot waardoor deze gesloopt zullen worden.

Na oplevering heette dit de ‘Glasbuurt’. Op de grens tussen de woningen stond namelijk een glazen scherm. Dat was heel bijzonder, want glas was schaars en dus duur in die tijd. Maar Philips had natuurlijk zijn eigen glasfabriek.

Het oorspronkelijke werk van Brinkman en van den Broek gaat na de renovatie schuil achter nieuwe voorzetgevels. In de eerste fase van de verduurzamingsoperatie, te zien langs de Wielantstraat en Struyckenstraat, is de oorspronkelijke detaillering van de hemelwaterafvoer ingewisseld voor een zorgvuldig ingemetselde zinken afvoer. Daar is het pannendak teruggekeerd, zij het zonder toepassing van zonnepanelen. In de tweede fase heeft het pannendak echter plaatsgemaakt voor een metalen dak voorzien van PV-panelen. De gevelindeling is nog steeds een echo van de oorspronkelijke compositie, maar mist – doordat de balkons verdwenen - de plasticiteit ervan. De luifels zijn wel weer in het gevelbeeld terug. De muurdammen (ook koudebruggen) ter plaatse van de woningscheidingen zijn teruggekeerd in de vorm van een metalen kap. De nieuwe jas is afgewerkt met steenstrips. Het kruis- en kettingverband behorend bij steens metselwerk is in de nieuwe gevels niet meer aanwezig. Als verwijzing daarvoor is staand metselwerk geïntroduceerd. De bewoners wilden meer variëteit in het straatbeeld. De bouwblokken zijn daarom uitgevoerd in een 6-tal kleuren steenstrips (met bijpassende kozijnkleuren) van oranje naar roodbruin.

Origineel ontwerp: Architectenbureau Brinkman en van den Broek

Renovatie: De Loods Architecten en Adviseurs

Ton Langenberg (Architracks) maakte ook foto's voor de renovatie waardoor het verschil goed zichtbaar is.

 

Logo
Name
Company type
Expertise

Related associations

Logo
Name

Related projects

No results found

Company only pages are only available for project partners of a project. Since you are not listed as a project partner, you are not able to access this company only page.
Did your company worked on this project? Go to the Public page and list yourself as a project partner to access your company only page
Uploading a picture is currently only possible if you worked on this project and your company is listed in the team.
You're now following Renovatie Glasbuurt. Click here to see everything you're following.
You stopped following Renovatie Glasbuurt
Project added to your favorite projects. Click here to see your favorites.
Renovatie Glasbuurt is removed from your Favorites

Click the +Favorite button to add this project to your personal favorites