Your browser is not supported. Please contact info@galleo.co or try another browser.
Project language:

Poortgebouw Louis Kooken

General

Ensemble van arbeiderswoningen die oorspronkelijk behoorden tot een grotere wijk. Deze wijk werd gebouwd naar het idee van de tuinstad. In de oorspronkelijke toestand werd de Kempensebaan doorkruist door een centrale as met daarin twee poortgebouwen tegenover elkaar. Nu is alleen de noordwestelijke tak van de as-bebouwing nog over. Het poortgebouw van de verdwenen zuidelijke tak resoneert nog na in de poortwerking van de twee appartementsgebouwen in het plan van Biq. Door het afwisselen van hals- en trapgevels ontstaat er een eenvoudig gevarieerd straatbeeld. In de voorgevel van het zuidelijke poortgebouw is een Madonnabeeld en in de daartegenover gelegen gevel aan de Frans Halsstraat een St. Josephbeeld geplaatst, samen het symbool van het rooms-katholieke gezinsideaal. Het geheel is cultuurhistorisch waardevol als uiting van sociale woningbouw op confessionele grondslag en als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van de volkswoningbouw. Het vormt een belangrijk voorbeeld van het werk van de architect en versterkt het ruimtelijk karakter van de wijk. De poortwoningen Bosboomstraat 36-38 en Van Dijckstraat 15-16 zijn rijksmonument, de overige gemeentelijk monument.

Het poortgebouw is een rijksmonument en de woningen erachter zijn aangewezen als gemeentelijke monumenten.

Ze zien er authentiek uit, maar in feite zijn ze niet gerestaureerd, maar helemaal gesloopt en opnieuw gebouwd. Nieuw opgeleverde monumenten dus.

Logo
Name
Company type
Expertise

Related associations

Logo
Name

Related projects

No results found

Company only pages are only available for project partners of a project. Since you are not listed as a project partner, you are not able to access this company only page.
Did your company worked on this project? Go to the Public page and list yourself as a project partner to access your company only page
Uploading a picture is currently only possible if you worked on this project and your company is listed in the team.
You're now following Poortgebouw Louis Kooken. Click here to see everything you're following.
You stopped following Poortgebouw Louis Kooken
Project added to your favorite projects. Click here to see your favorites.
Poortgebouw Louis Kooken is removed from your Favorites

Click the +Favorite button to add this project to your personal favorites