Your browser is not supported. Please contact info@galleo.co or try another browser.
Project language:

Philipsdorp

General

Deze woonwijk grensde direct aan industrieterreinen van Philips en is opgezet langs licht gebogen straten en met de Frederiklaan als belangrijkste ontsluitingsweg. De wijk is gefaseerd tot stand gekomen waardoor in zowel de stedenbouwkundige opzet als het bebouwingsbeeld een onderverdeling aanwijsbaar is. De eerste opzet van de wijk, daterend uit 1909 (G.J. de Jongh, woningen ontworpen door architect L.J.P. Kooken), werd gekenmerkt door straten rond een centrale groene ruimte, die later met o.a. het Philips Stadion werd ingevuld. In de wijk lag tevens een aantal voorzieningen. In de typologie van de huizen manifesteerde zich de bedrijfshiërarchie. Deze opzet van Kooken werd ook gevolgd door C. Smit (Hulstlaan, circa 1916). 

Vanaf 1916 werden de uitbreidingen uitgevoerd naar plannen van K.P.C. de Bazel. Hierbij werd de invloed van de tuinwijkgedachte zichtbaar. Een eentonig straatbeeld werd vermeden door verspringende rooilijnen en kapvormen en toepassing van groen (Iepenlaan, Lindenlaan, etc.). Ook in latere uitbreidingen van de wijk (onder andere Lijsterbeslaan, Essenlaan, Olmenlaan, Plataanlaan, e.o.) bleven dergelijke concepten een belangrijke rol spelen. Philipsdorp is in Eindhoven een vroeg voorbeeld van sociale woningbouw en is tevens zeldzaam als een woonwijk die door een industriële onderneming voor haar werknemers werd gerealiseerd.

De renovatie door BouwHulpgroep is bijzonder goed gelukt. Zonder afbreuk te doen aan het karakter van de buurt en met aandacht voor cruciale details als de raamindeling en kleurstelling, zijn de woningen weer helemaal geschikt gemaakt voor deze tijd.

Logo
Name
Company type
Expertise

Related associations

Logo
Name

Related projects

No results found

Company only pages are only available for project partners of a project. Since you are not listed as a project partner, you are not able to access this company only page.
Did your company worked on this project? Go to the Public page and list yourself as a project partner to access your company only page
Uploading a picture is currently only possible if you worked on this project and your company is listed in the team.
You're now following Philipsdorp. Click here to see everything you're following.
You stopped following Philipsdorp
Project added to your favorite projects. Click here to see your favorites.
Philipsdorp is removed from your Favorites

Click the +Favorite button to add this project to your personal favorites