Your browser is not supported. Please contact info@galleo.co or try another browser.
Project language:

Oude Gracht Oost

General

De buurt manifesteert zich als een autonoom geheel. Zowel de stedenbouwkundige opzet als de architectonische verschijningsvorm van de buurt zijn afwijkend ten opzichte van de omgeving. De buurt heeft een karakteristieke orthogonale structuur. Deze is weliswaar geordend rond de oude Nuenenseweg, maar volgt niet dezelfde richting. De woningblokken zijn gebouwd in een strokenverkaveling. De buurt is ontwikkeld in een periode dat het scheiden van de verkeersstromen een thema werd in de stedenbouw.

Zo worden hier de auto's via een stelsel van straten (cul-de-sacs) naar pleintjes met garageboxen geleid, waarna de woningen via voetpaden bereikt kunnen worden.

Door de strokenverkaveling en de scheiding van verkeersstromen is er relatief veel openbare ruimte in deze buurt. Hiervan wordt een belangrijk deel in beslag genomen door de woonpaden met groenstroken en de pleintjes met de garageboxen.

De gevels bestaan voornamelijk uit ramen met daaronder gemetselde borstweringen. De woningscheidende wanden vervullen een prominente rol in de gevelritmiek. Met name bij de woningen met de bergingen aan de voorzijde wordt het horizontale karakter benadrukt. Bij deze woningen kun je ook goed zien, hoe een simpele berging kan worden ingezet als een structurerend element. Of ze nu allemaal identiek zijn ... of individueel gekleurd, het samenbindend karakter ervan blijft onverminderd hoog.

De achtergevel van deze woningen is erg sculpturaal door de prominente schoorstenen, de balkons en de verspringende boeiboorden.

Architect: E.F. Groosman

Logo
Name
Company type
Expertise

Related associations

Logo
Name

Related projects

No results found

Company only pages are only available for project partners of a project. Since you are not listed as a project partner, you are not able to access this company only page.
Did your company worked on this project? Go to the Public page and list yourself as a project partner to access your company only page
Uploading a picture is currently only possible if you worked on this project and your company is listed in the team.
You're now following Oude Gracht Oost. Click here to see everything you're following.
You stopped following Oude Gracht Oost
Project added to your favorite projects. Click here to see your favorites.
Oude Gracht Oost is removed from your Favorites

Click the +Favorite button to add this project to your personal favorites