Your browser is not supported. Please contact info@galleo.co or try another browser.
Project language:

Oostenrijkse Woningen

General

In 1949 was de woningnood heel groot en het contingent woningen dat gebouwd mocht worden voor Eindhoven verre van voldoende. Omdat systeembouw niet onder de contingentenregeling van de overheid viel, kocht Philips op grote schaal systeemwoningen in het buitenland. Zo zijn in Doornakkers deze 172 houten huizen uit Oostenrijk terecht gekomen. Die werden betaald met aardappelen omdat er in die tijd in Oostenrijk een voedseltekort heerste, maar ook met Philipsartikelen.

De buurt is opgezet vanuit de tuinwijkgedachte: lage huizen op ruime percelen en veel groen.

Er is geen sprake van hoogdravende architectuur, maar wel van een charmante eenvoud. Het nauwelijks waarneembare knikje in het dak en de ongebruikelijke indeling van het kozijn in de voorgevel zijn de enige opvallende kenmerken. De dieper gelegen entrees zorgen voor plasticiteit.

Logo
Name
Company type
Expertise

Related associations

Logo
Name

Related projects

No results found

Company only pages are only available for project partners of a project. Since you are not listed as a project partner, you are not able to access this company only page.
Did your company worked on this project? Go to the Public page and list yourself as a project partner to access your company only page
Uploading a picture is currently only possible if you worked on this project and your company is listed in the team.
You're now following Oostenrijkse Woningen. Click here to see everything you're following.
You stopped following Oostenrijkse Woningen
Project added to your favorite projects. Click here to see your favorites.
Oostenrijkse Woningen is removed from your Favorites

Click the +Favorite button to add this project to your personal favorites