Your browser is not supported. Please contact info@galleo.co or try another browser.
Project language:

Nieuwbouw Calvijn en Junior College Amsterdam

General

Halfverdiept ligt de sportaccomodatie. De onderwijsfuncties zijn voornamelijk gesitueerd op de begane grond en 1e en 2e verdieping in een u-vormige bebouwing, die het binnengebied omsluit met ontmoetingsruimte/aula.


Binnen onze opdracht vallen het ontwerp- en de uitvoeringsbegeleiding van:

- klimaatinstallaties

- regel-/beheerinstallaties

- sanitaire installaties

- elektrotechnische installaties

- brandbeveiligingsinstallaties

- communicatie-installaties

- beveiliging

- toegangsverleningIntegraal ontwerp

De inspanning richt zich met name op de inpassing van de relatief omvangrijke klimaatinstallatie voor ventilatie van de onderwijsruimten, die voldoet aan klasse B van het Programma van Eisen “Frisse scholen”. Ook voor de overige criteria is getoetst aan dit programma waarbij de besluitvorming is gebaseerd op een afweging tussen benodigde investering en te verwachten effect.


In de ontwerpfase is een diepgaande afweging gemaakt tussen de mogelijkheden voor brandcompartimentering of een gelijkwaardig sprinklervoorziening. Uiteindelijk is gekozen voor compartimentering.

Voor het binnengebied met daklichten om de binnengevels van voldoende daglicht te voorzien is een systeem toegepast met op natuurlijke trek gebaseerde spuiventilatie.


Relevantie van de referentie

De relevantie van de referentie met betrekking tot het onderhavige project:

-   installatietechnisch ontwerp voor een onderwijsgebouw met gymzalen, aula, restaurant;

-   ambitieniveau afgestemd op programma van eisen “Frisse scholen”;

-   geïntegreerd architectuur en installatieontwerp.

Project partners

Logo
Name
Team members
Company type
Expertise

Related associations

Logo
Name

Related projects

No results found

Company only pages are only available for project partners of a project. Since you are not listed as a project partner, you are not able to access this company only page.
Did your company worked on this project? Go to the Public page and list yourself as a project partner to access your company only page
Uploading a picture is currently only possible if you worked on this project and your company is listed in the team.
You're now following Nieuwbouw Calvijn en Junior College Amsterdam. Click here to see everything you're following.
You stopped following Nieuwbouw Calvijn en Junior College Amsterdam
Project added to your favorite projects. Click here to see your favorites.
Nieuwbouw Calvijn en Junior College Amsterdam is removed from your Favorites

Click the +Favorite button to add this project to your personal favorites