Your browser is not supported. Please contact info@galleo.co or try another browser.
Project language:

Naturalis Biodiversity Center

General

The Naturalis Biodiversity Center is a research institute and natural history museum in Leiden. The merger of Naturalis museum with three university institutes (the Zoological Museum Amsterdam and the branches of the National Herbarium of the Netherlands in Leiden and Wageningen) means that it has outgrown its current site. Naturalis will soon accommodate a museum, laboratory and research facilities, office space and the complete natural history collection of 42 million objects under one roof.


Natural and sustainable

The ‘renovation work’ is being carried out in materials that age in a natural way. Natural stone, concrete, glass, steel and oak are all being used. In the design, Neutelings Riedijk Architects makes reference to the animal and plant world. For example, the façades and the ceiling of the hall are constructed from three-dimensional elements that together form a leaf pattern.


Glass dome structure

The centrepiece of the Naturalis Biodiversity Center is its glass dome structure. Just like the façades and the interior of the museum, the structure is made of sustainable materials. Sustainability has also been considered in the systems to be used.


Complex shaped concrete façade elements

In the design for the new Naturalis building, parametric modelling has been used to generate the shape of the complex shaped concrete façade elements. By using a parametric design, several design variants could easily be explored. By combining the parametric model directly with virtual reality, alternatives can be experienced on an actual scale and in the context of the building as a whole and be adapted “live” straight away.


Scope

The project covers a total area of 38,000 m2, of which around 18,000 m2 involves renovation of the existing building. Naturalis is also building a 17,000 m2 new build for the museum and a new laboratory building of around 3000 m2. It is expected that the building will be complete by the end of 2018.

The Naturalis Biodiversity Center is a research institute and natural history museum in Leiden. The merger of Naturalis museum with three university institutes (the Zoological Museum Amsterdam and the branches of the National Herbarium of the Netherlands in Leiden and Wageningen) means that it has outgrown its current site. Naturalis will soon accommodate a museum, laboratory and research facilities, office space and the complete natural history collection of 42 million objects under one roof.


Natural and sustainable

The ‘renovation work’ is being carried out in materials that age in a natural way. Natural stone, concrete, glass, steel and oak are all being used. In the design, Neutelings Riedijk Architects makes reference to the animal and plant world. For example, the façades and the ceiling of the hall are constructed from three-dimensional elements that together form a leaf pattern.


Glass dome structure

The centrepiece of the Naturalis Biodiversity Center is its glass dome structure. Just like the façades and the interior of the museum, the structure is made of sustainable materials. Sustainability has also been considered in the systems to be used.


Complex shaped concrete façade elements

In the design for the new Naturalis building, parametric modelling has been used to generate the shape of the complex shaped concrete façade elements. By using a parametric design, several design variants could easily be explored. By combining the parametric model directly with virtual reality, alternatives can be experienced on an actual scale and in the context of the building as a whole and be adapted “live” straight away.


Scope

The project covers a total area of 38,000 m2, of which around 18,000 m2 involves renovation of the existing building. Naturalis is also building a 17,000 m2 new build for the museum and a new laboratory building of around 3000 m2. It is expected that the building will be complete by the end of 2018.

Het atrium is zodanig klimatologische ingericht, dat het multifunctioneel inzetbaar is. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de nieuwste BaOpt technieken in combinatie met de aangrenzende museale ruimte. Om de externe warmtelast te minimaliseren maar toch zoveel mogelijk gebruik te maken van het natuurlijke daglicht is een bijzonder intelligente glasconstructie ontworpen waarbij architectonische, constructieve, bouwfysische en installatie technische concepten samenkomen. Het ontwerp van de uitbreiding en renovatie van Naturalis gaat uit van een energiezuinige installatie, waarbij tevens sprake is van de hoogste klimaateisen voor de museale ruimten en depot ruimte. Naturalis heeft, naast de publieke ruimten, ook een uitgebreid depot met strikte eisen gelijk aan het CCN ten aanzien van het binnenklimaat en beveiliging. De installaties zijn volledig integraal ontworpen, waarbij veel aandacht is besteed aan de Total Cost of Ownership. In eerste instantie is gezocht naar bouwkundige- en bouwfysische oplossingen om met zo minimalistisch mogelijke installaties te voldoen aan de stringente klimaateisen voor de museale en depotruimte. Hierbij was tevens het uitgangspunt van een hoge mate van flexibiliteit in de diverse depots van groot belang. Specifiek bij Naturalis zijn de hoge museale- en depotruimte. Om een zo minimaal mogelijke verticale temperatuurgradiënt te krijgen in de hoge museale zalen is gekozen voor het BaOpt systeem. In de depots is gekozen voor een traditionele oplossing waarbij voor elke depot is gekozen voor een eigen nabehandeling. Deze nabehandeling kan afhankelijk van de te conserveren materialen worden ingesteld op het gewenste binnenklimaat. Tevens wordt op deze wijze maximale energie bespaard door ”op maat “ te klimatiseren. Naast het reduceren van de primaire energiebehoefte door bovengenoemde maatregelen is gekozen voor het toepassen van een duurzame Warmte-/Koude Opslag in de bodem. De investeringskosten zijn weliswaar hoger dan een conventionele installatie, maar de exploitatiekosten beduidend lager. Door met name gebruik te maken van regeneratie uit de luchtbehandeling en het toepassen van lage temperratuur verwarming en hoge temperatuur koeling is het rendement zodanig dat binnen 5 jaar de investering is terugverdiend. Een zelfde afweging is gemaakt met het toepassen van LED-verlichting,. Tevens is de dakconstructie van de het atrium zodanig ontworpen dat de toepassing van PV bijna vanzelfsprekend was. Elke ontwerpfase is afgerond met een afstemming op het PvE. Tevens is het ontwerp intern door een andere adviseur gecontroleerd om zodoende de kwaliteit te waarborgen.

Related associations

Logo
Name

Related projects

No results found

Company only pages are only available for project partners of a project. Since you are not listed as a project partner, you are not able to access this company only page.
Did your company worked on this project? Go to the Public page and list yourself as a project partner to access your company only page
Uploading a picture is currently only possible if you worked on this project and your company is listed in the team.
You're now following Naturalis Biodiversity Center. Click here to see everything you're following.
You stopped following Naturalis Biodiversity Center
Project added to your favorite projects. Click here to see your favorites.
Naturalis Biodiversity Center is removed from your Favorites

Click the +Favorite button to add this project to your personal favorites