Your browser is not supported. Please contact info@galleo.co or try another browser.
Project language:

Moving Up housing Amsterdam

General
Moving Up noord en zuid: Woongebouwen de Pijp Het project bestaat uit twee woongebouwen op een zogenaamde tafelconstructie boven de publieke stijgpunten van het metrostation De Pijp van de Noord/Zuid-lijn, dat gelegen is onder de Ferdinand Bolstraat in stadswijk De Pijp. In opdracht van Edwin Oostmeijer Projectontwikkeling en Era Contour is Benthem Crouwel Architects gevraagd de woongebouwen boven de entrees van Noord/Zuidlijn-metrostation De Pijp te ontwerpen. De metrotoegangen worden opgenomen in de bestaande stedelijke bebouwing omdat er onvoldoende ruimte beschikbaar was om deze op het onbebouwde maaiveld te realiseren. Om dit te bewerkstelligen zijn de panden op de hoek van de Ceintuurbaan en Ferdinand Bolstraat (pand zuid) en de hoek Albert Cuypstraat en Ferdinand Bolstraat (pand noord) gesloopt voor nieuwbouw. De stedenbouwkundige eisen binnen het bestemmingsplan vroegen aan de ontwerpers om de metrotoegang en de bovenbouw als één gebouw (ensemble) vorm te geven. Hierbij moest enerzijds rekening gehouden worden met de bestaande stedenbouwkundige karakteristieken en moest anderzijds het metrogebouw een herkenbare plaats krijgen in het stedelijke weefsel met het oog op signaalwaarde en transparantie. De oorspronkelijke locaties maakten deel uit van de laat negentiende-eeuwse bouwblokken van de Pijp. De hoekramen, een moderne vertaling, refereren aan de veelal op de hoeken van kruispunten in De Pijp voorkomende verbijzondering, zoals een afgeschuind gevelvlak voorzien van ramen, balkons of erkers. Hiermee wordt de open hoek van de metrotoegangen extra geaccentueerd. Metselwerk en relatief grote, verticale vensteropeningen zijn karakteristieke elementen in het gevelbeeld. Moving Up noord bevat 13 huurappartementen en een winkelruimte. Moving Up zuid, telt 7 koopappartementen. De penthouses van beide locaties, op de vierde bouwlaag, beschikken over een eigen dakterras met als resultaat een spectaculair uitzicht over De Pijp.

Related associations

Logo
Name

Related projects

No results found

Company only pages are only available for project partners of a project. Since you are not listed as a project partner, you are not able to access this company only page.
Did your company worked on this project? Go to the Public page and list yourself as a project partner to access your company only page
Uploading a picture is currently only possible if you worked on this project and your company is listed in the team.
You're now following Moving Up housing Amsterdam. Click here to see everything you're following.
You stopped following Moving Up housing Amsterdam
Project added to your favorite projects. Click here to see your favorites.
Moving Up housing Amsterdam is removed from your Favorites

Click the +Favorite button to add this project to your personal favorites