Your browser is not supported. Please contact info@galleo.co or try another browser.
Project language:

Maritiem Centrum Rotterdam

General

Midden in het water van de Rijnhaven komt het iconische Maritiem Centrum Rotterdam. Het organische gebouw vormt een contrast met de rationele, industriële vormgeving van de haven. Het is elegant, alzijdig en nodigt uit tot ontdekken. In het centrum komt de triple helix van de internationale maritieme wereld samen: zowel heden, verleden als toekomst. Het wordt een plek voor maritieme ondernemers, wetenschap en cultuur. Het centrum wordt een publiek toegankelijke verblijfsplek op, aan en in het water, met zicht op de haven rondom.

Het Maritiem Centrum Rotterdam sluit aan op het geplande netwerk van paden naar, langs en op het water. Het maakt onderdeel uit van het Rondje Rijnhaven en het steigerpad van het Wilhelminaplein richting Katendrecht. Een deel van het gebouw ligt onder water, waardoor het uitgebreide programma past bij de schaal van de haven. Bij laag tij wordt ook dit deel zichtbaar, waardoor het getijdeverschil van 1,5 tot 2 meter ervaarbaar wordt. Naast logistieke ruimtes is de onderwaterwereld ook geschikt voor exposities, met indirect licht via de ronde daklichten die boven het water uitsteken.

Een route die onder, langs, over en door het Maritiem Centrum loopt geeft vorm aan en structureert de organisatie van het gebouw. Een elegant lint slingert zich rond de paviljoens en stimuleert interactie tussen de verschillende programmaonderdelen.

In de nabije toekomst zal de Rijnhaven een ware transformatie ondergaan. Het water zal meer gebruikt gaan worden en de skyline rond de haven zal volledig veranderen. Centraal in de ontwikkelingen rond, op en in de haven ligt het Maritiem Centrum als een katalysator voor dit gebied.


Het Maritiem Centrum Rotterdam is onderdeel van de ontwikkelingsvisie voor het Codrico-terrein van RED Company. Met de goedkeuring van de ontwikkelvisie door de Raad zal het plan verder worden ontwikkeld en wordt de dialoog aangaan met lokale partijen. Dit is een grote stap in de richting van een compleet Katendrecht en de Rijnhaven als nieuw stadscentrum voor het Rotterdam van de 21e eeuw.

Logo
Name
Company type
Expertise

Related associations

Logo
Name

Related projects

No results found

Company only pages are only available for project partners of a project. Since you are not listed as a project partner, you are not able to access this company only page.
Did your company worked on this project? Go to the Public page and list yourself as a project partner to access your company only page
Uploading a picture is currently only possible if you worked on this project and your company is listed in the team.
You're now following Maritiem Centrum Rotterdam. Click here to see everything you're following.
You stopped following Maritiem Centrum Rotterdam
Project added to your favorite projects. Click here to see your favorites.
Maritiem Centrum Rotterdam is removed from your Favorites

Click the +Favorite button to add this project to your personal favorites