Your browser is not supported. Please contact info@galleo.co or try another browser.
Project language:

Lodewijk van Deysselbuurt

General

De Lodewijk van Deysselbuurt in de westelijke tuinsteden van Amsterdam is toe aan vernieuwing. De buurt, onderdeel van het roemrijke Algemeen Uitbreidingsplan (AUP), en daarmee belangrijk stedelijk erfgoed, heeft anno 2020 de laagste leefbaarheidsscore van Amsterdam. Woningen voldoen niet aan de eisen van deze tijd en de openbare ruimte heeft nauwelijks gebruikskwaliteit.

Dat vraagt om meer dan fysieke ingrepen. Naast maatregelen op het vlak van klimaatadaptatie, energietransitie, circulariteit, mobiliteit en ecologie, is sociale duurzaamheid een belangrijke doelstelling. Een breed netwerk van maatschappelijke organisaties gaat samen met bewoners aan de slag. Door het aanpakken van de huidige woningbouwvoorraad en het toevoegen van nieuwe woningtypologieën, wordt de buurt voor de huidige bewoners verbeterd en worden nieuwe doelgroepen aangetrokken. De identiteitsdrager van de buurt is én blijft de Lodewijk van Deysselstraat. Zijn kenmerkende en monumentwaardige bebouwing krijgt een actieve plint met verschillende buurtgerelateerde functies, voordeuren aan de straat en kleine plantsoenen. 

Logo
Name
Company type
Expertise

Related associations

Logo
Name

Related projects

No results found

Company only pages are only available for project partners of a project. Since you are not listed as a project partner, you are not able to access this company only page.
Did your company worked on this project? Go to the Public page and list yourself as a project partner to access your company only page
Uploading a picture is currently only possible if you worked on this project and your company is listed in the team.
You're now following Lodewijk van Deysselbuurt. Click here to see everything you're following.
You stopped following Lodewijk van Deysselbuurt
Project added to your favorite projects. Click here to see your favorites.
Lodewijk van Deysselbuurt is removed from your Favorites

Click the +Favorite button to add this project to your personal favorites