Your browser is not supported. Please contact info@galleo.co or try another browser.
Project language:

Laurentiuskerk

General

De kerk is in 1876 als driebeukige neogotische (zgn. stucadoorsgotiek) kruiskerk gebouwd naar het ontwerp van architect Th. Asseler. De huidige kerktoren is pas gebouwd na het overlijden van Th. Asseler en dateert van 1900 ontworpen door A. Bruning.

De gevels zijn opgetrokken uit paarsrode handvormstenen, uitgevoerd in kruisverband met geknipte voeg. Vensteromlijsting en gootfriezen zijn in een gele baksteen uitgevoerd. In het lancetvenster en oculus is het glas-in-lood verwerkt in het transept, koor en 4e travee is gebrandschilderd glas-in-lood toegepast. In verband met de funderingsproblematiek was in eerste instantie de gedachte om de toren en 2 traveeën te behouden en in de kerktuin woningbouw te ontwikkelen. Na een lange procedure met buurt, gemeente en ontwikkelaar is er gekozen om de gehele kerk te behouden en om 3 villa’s in de kerktuin te realiseren. Met het ontwerp van de kerk en het toevoegen van het programma welke wenselijk was is de kerk opgedeeld in 4 bouwlagen en een installatieruimte gelegen in de kap boven het tongewelf. Het uiteindelijk gerealiseerde programma is als volgt; een bier- en jeneverbrouwerij, brouwerijwinkel, garage geschikt voor 6 auto’s, 2 kantoorruimtes, yogaschool, 2 woningen.

De aanpassingen aan de gevel zijn sober uitgewerkt en met respect voor de bestaande bebouwing. Het is nadrukkelijk de wens geweest om niet een geheel nieuwe gevelindeling toe te voegen ter plaatse van de traveeën, maar gebruik te maken van de bestaande gevelindeling en structuur van de kerk. Met toevoeging van de nieuwe betonvloeren i.v.m. het beoogde programma te kunnen huisvesten, volgen de vloervelden en de gevelindeling. Dit is goed zichtbaar ter plaatse van de 4 lancetvensters van het transept en het bovengelegen roosvenster. De vloer loopt mee met het hoogte verschil tussen de aanwezige lancetvensters, dat zorgt voor een tribunetrap ter plaatse van de yoga lesruimte. Tevens is er een grote vide aanwezig achter beide roosvensters om deze beter tot hun recht te laten komen.

Intern is de begane grond vloer overal verwijderd i.v.m. funderingsherstel van de kerk. Door de wijziging hebben we ook het vloerpeil laten zaken richting de diverse maaiveldniveau ’s. Intern hebben we de as-lijn van de nok kerk laten doorlopen in het gehele ontwerp. De entree van de diverse ruimtes is dan ook gelegen op deze as welke uiteindelijk door loopt tot het behouden van het gebrandschilderde glas-in-lood gelegen in de achterste (koor)woning.

Logo
Name
Company type
Expertise

Related associations

Logo
Name

Related projects

No results found

Company only pages are only available for project partners of a project. Since you are not listed as a project partner, you are not able to access this company only page.
Did your company worked on this project? Go to the Public page and list yourself as a project partner to access your company only page
Uploading a picture is currently only possible if you worked on this project and your company is listed in the team.
You're now following Laurentiuskerk. Click here to see everything you're following.
You stopped following Laurentiuskerk
Project added to your favorite projects. Click here to see your favorites.
Laurentiuskerk is removed from your Favorites

Click the +Favorite button to add this project to your personal favorites