Your browser is not supported. Please contact info@galleo.co or try another browser.
Project language:

Hoofdgebouw Atlas

General

Aan de wijze waarop het beton hier is gebruikt, is de hand van de Zwitserse architect Choisy te herkennen. Het eigenlijke gebouw is op plastisch vormgegeven poten gezet. De glazen gevel was in 1963 de laatste stand van zaken, maar vandaag de dag totaal verouderd, net als de installaties. Renovatie was dringend nodig. Dat is op bewonderenswaardige manier gedaan door Total EngineerTeam RSVP architectuur, dat hiervoor terecht de Dirk Roosenburgprijs kreeg.

Nog steeds is aan de gevel precies af te lezen waar de dubbelhoge studieruimten en collegezalen zitten.

De beide lage paviljoens die in 2000 door W. Patijn in nephout waren uitgevoerd en daardoor een dissonant vormden, zijn helemaal in glas uitgevoerd en passen nu geruisloos in het beeld.

Hal

Waar Patijn de prachtige hal had verpest door er een tussenvloer in te hangen, heeft Team V die gelukkig weer weggehaald. Daarmee is de grandeur van Choisy en van Embden teruggekeerd.

De nieuw ingebrachte rode trap slingert zich een weg naar de bovenste etage. Waar je vroeger altijd de lift nam, is de nieuwe trap een uitnodiging om te lopen en dat werkt goed. De nieuwe trap volgt zoveel mogelijk de oude vloeropeningen, maar door strategische plaatsing van dubbelhoge collegezalen en studieplekken dringt het licht nu diep in het gebouw door. De lange donkere middengangen hebben daardoor plaats gemaakt voor lichte verbindingsroutes.

Daglicht

Het ontwerpteam heeft veel aandacht geschonken aan daglichttoetreding, klimaat en akoestiek.

Door alle slimme ingrepen is het gebouw op dit moment het meest energiezuinige onderwijsgebouw ter wereld. Dat zou al knap zijn als het nieuwbouw betrof, maar voor een renovatie is dat natuurlijk helemaal een prestatie van formaat.


Jury Dirk Roosenburgprijs:

Delen van de oorspronkelijke staalconstructie, zoals die van de tussenvloeren en gevel, zijn opnieuw gebruikt. De gevel is getransformeerd, indachtig de principes van Van Embden, tot een moderne en vriendelijke façade die qua ritmiek en transparantie veel kwaliteit toevoegd aan de architectonische expressie.

Atlas is nu aangesloten op de reeds aanwezige installatie voor warmte- en koudeopslag van de universiteit. Het energiesysteem wordt verder nog bepaald door een slimme en energiezuinige vliesgevel, klimaatplafonds, een intelligent verlichtingssysteem en de toepassing van zonnepanelen. De jury is bijzonder positief over het ijzersterke ontwerpconcept waarmee de balans tussen

techniek en esthetiek is bewaakt en waarmee op eigentijdse wijze is doorgebouwd op de originele ontwerpprincipes

van Van Embden.

Kortom, Atlas excelleert volgens de jury door een heldere en krachtige architectuur die het verleden respecteert en tot voorbeeld neemt, maar die tegelijk eigen en vernieuwend is. Bovendien is het onderwijsgebouw niet alleen een inspirerend toonbeeld op het gebied van duurzaamheid en innovatie, maar ook een visitekaartje voor de campus en de gehele stad.


Partners/architecten

S.J. van Embden, verbouwing Kuiper Compagnons, renovatie Total Engineer Team RSVP (Team V Architectuur BV, Valstar Simonis BV, Van Rossum Raadgevende Ingenieurs BV, Peutz BV, BKS Schagen)


Nieuwe vloerafwerking

De tralieliggers hadden wel een nieuwe afwerking nodig vanwege de inpassing van installaties en akoestiek. Het nieuwe vloerpakket moest voldoen aan eisen van voldoende geluidwerendheid, maar mocht niet te zwaar en niet te dik zijn. Door te werken met klimaatplafonds rechtstreeks tegen de onderzijde van de tralieliggers was de gewenste hoogte van 2,60 meter net haalbaar.

Gevelvarianten

Bij de renovatie is de betonconstructie plus een groot deel van het staal hergebruikt, totaal 400.000 kg stalen profielen in de gevel en tussenvloeren. Deze keuze werd al gemaakt in de tender. De betonnen tafelconstructie van twee bouwlagen hoog – binnen het team van de TU/e ook wel de kathedraal genoemd – is in het gerenoveerde pand volledig in ere hersteld. In het gevelvlak zijn de bestaande INP-profielen gehandhaafd. Daarmee stond het stramien in de gevel vast: 1240 mm. Dat stramien zit in alle gebouwen van de TU. De gevel is ingevuld in verdiepingshoog glas. De partijen hebben diverse gevelvarianten onderzocht: een dubbelehuidgevel, een klimaatgevel, een glasgevel met buitenzonwering en een glasgevel met binnenzonwering. Belangrijk daarbij waren niet alleen de kosten en de klimaatbeheersing, maar ook het feit dat de WKO in de bodem een balans vereist tussen koeling en verwarming. De variant met binnenzonwering kwam uiteindelijk als beste uit de bus. Via de binnenzonwering vindt ook nachtkoeling plaats. Er is triple glas toegepast met een g-waarde van circa 0,26. In de gevel zijn verdiepingshoge parallelle uitzetramen opgenomen. De nieuwe gevel bestaat uit verdiepingshoog zonwerend glas met grote transparantie. Hoogwaardige binnenzonwering voorkomt ongewenste opwarming en verhoogt ‘s nachts de isolatiewaarde.

LED & Living Lab

Het hele gebouw is voorzien van ledverlichting. Die functioneert als living lab voor het Intelligent Lighting Institute. Met een app op de telefoon kan nu vanaf iedere werkplek licht en (lucht)verwarming individueel worden aangestuurd. In het gebouw is vaak ook al voldoende daglicht. Dat bespaart dus bijna 50% energie. 

BREEAM Outstanding

Met een score van 96,01 staat gebouw Atlas helemaal bovenaan de BREEAM-lijst van duurzaamste onderwijsgebouwen wereldwijd. Dat is mogelijk geworden door de inzet van de TU/e, die als ambitieuze opdrachtgever onder meer op zoek ging naar mogelijkheden om onderzoek en huisvesting slim te combineren.

GasloosDe TU/e heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en is al sinds 2006 bezig om gebouwen gasloos te maken. De zeer hoge score was overigens mede mogelijk door een aantal omgevingsfactoren, zoals de WKO op het terrein en de mogelijkheid om 4300 m2 met PV-panelen vol te leggen op het dak van een nabijgelegen sportcentrum. Het dak van het Atlasgebouw zelf bood daarvoor geen ruimte, omdat dit grotendeels gevuld is met de benodigde luchtbehandelingskasten. 

CO2

Door de renovatie is de CO2-uitstoot van het gebouw met zo’n 80 procent omlaag gegaan, terwijl het aantal gebruikers meer dan verdubbelde. Deze daling komt onder meer door de zeer sterk isolerende glasgevel en doordat het gebouw geen gasaansluiting meer heeft. Warmte en koeling komt uit het campusbrede WKO-systeem (warmte-koude-opslag) van de TU/e

Logo
Name
Company type
Expertise

Related associations

Logo
Name

Related projects

No results found

Company only pages are only available for project partners of a project. Since you are not listed as a project partner, you are not able to access this company only page.
Did your company worked on this project? Go to the Public page and list yourself as a project partner to access your company only page
Uploading a picture is currently only possible if you worked on this project and your company is listed in the team.
You're now following Hoofdgebouw Atlas. Click here to see everything you're following.
You stopped following Hoofdgebouw Atlas
Project added to your favorite projects. Click here to see your favorites.
Hoofdgebouw Atlas is removed from your Favorites

Click the +Favorite button to add this project to your personal favorites