Your browser is not supported. Please contact info@galleo.co or try another browser.
Project language:

Hollands Licht

General

Dit plan vormt een van de stedelijke kamers van Waterrijk. De stedelijke omgeving wordt gecreëerd binnen het bouwblok rondom een plein. Deze stedelijke kamer vormt niet alleen de ontsluiting van het plan als geheel, maar ook van de individuele woningen.

Niet alle woningen hebben een tuin. De buitenruimten zijn veelal in de bouwmassa van het woonblok gesitueerd. De situering van deze informele zijde van de woningen aan de stedelijke kamer vraagt om bijzondere oplossingen voor de overgangen privé-openbaar.

Het genereert mogelijkheden voor het ontwikkelen van bijzondere woningtypen. Daarbij kunnen de niveauverschillen tussen plein, groen en water en het overdekt parkeren worden gebruikt.

De jury van de Dirk Roosenburgprijs zei in 2011 over dit project: 'De zeer strakke randvoorwaarden in combinatie met de vraag om een hoog aantal woningen per hectare leidde uiteindelijk tot dit zeer bijzondere woningbouwproject. En het is meer geworden dan een goed opgeloste puzzel: het is een complex doch kloppend geheel maar ook simpelweg fraai. Het is elegant en oogt niet massief of kolossaal.

Architectonisch is een sterk beeld gecreëerd dat bedacht lijkt vanuit het silhouet. Daarmee werkt het geheel ook op het stedenbouwkundige schaalniveau'.

Logo
Name
Company type
Expertise

Related associations

Logo
Name

Related projects

No results found

Company only pages are only available for project partners of a project. Since you are not listed as a project partner, you are not able to access this company only page.
Did your company worked on this project? Go to the Public page and list yourself as a project partner to access your company only page
Uploading a picture is currently only possible if you worked on this project and your company is listed in the team.
You're now following Hollands Licht. Click here to see everything you're following.
You stopped following Hollands Licht
Project added to your favorite projects. Click here to see your favorites.
Hollands Licht is removed from your Favorites

Click the +Favorite button to add this project to your personal favorites