Your browser is not supported. Please contact info@galleo.co or try another browser.
Project language:

Grondwaterverontreiniging door slibstorting in plas Linderveld Deventer

General

Wij hebben onderzoek verricht naar mogelijke verontreiniging van het grondwater naar aanleiding van plannen voor het storten van 400.000 m3 vervuilde grond en baggerspecie in de voormalige zandwinput Plas Linderveld bij Deventer.


Uit een simulatie van grondwaterstroming en stoftransport is gebleken dat verontreiniging van de waterbronnen van een nabijgelegen zuivelboerderij met xyleen binnen 1 jaar een reëel risico zou vormen. Nadelige gevolgen voor het milieu waren niet uit te sluiten. De resultaten van onze simulaties vormden mede de aanleiding om de slibstort af te blazen.


Op 300 meter afstand van de plas ligt een zuivelboerderij waar grondwater onttrokken wordt via 2 bronnen en gebruikt voor drinkwater voor koeien en als proceswater bij de zuivelbereiding. De verspreiding van verontreinigingen naar het grondwater wordt vooral bepaald door de aanwezigheid van een isolerende laag onder het te storten slib. Zo’n laag was niet voorzien bij plas Linderveld. Plas Linderveld bevindt zich in een zeer goed doorlatend zandpakket met plaatselijk grindlagen die als stroombanen fungeren. Daarnaast is de regionale grondwaterstroming westelijk gericht; ze wordt gedomineerd door afstroming van de Sallandse stuwwallen (Lemelerberg, Hellendoornse Berg en Holterberg) naar de IJssel. De effectieve stroomsnelheid van het grondwater is circa 80 meter per jaar. Ook lokaal, nabij Plas Linderveld, bestaat een westelijke stroming, richting zuivelboerderij.


Voor de simulatie van grondwaterstanden en -stroming zijn diverse geohydrologische en chemische parameters gebruikt. Onderwerp van onderzoek waren stofgroepen die vaak in verhoogde gehalten voorkomen in baggerspecie.

Wij hebben onderzoek verricht naar mogelijke verontreiniging van het grondwater naar aanleiding van plannen voor het storten van 400.000 m3 vervuilde grond en baggerspecie in de voormalige zandwinput Plas Linderveld bij Deventer.


Uit een simulatie van grondwaterstroming en stoftransport is gebleken dat verontreiniging van de waterbronnen van een nabijgelegen zuivelboerderij met xyleen binnen 1 jaar een reëel risico zou vormen. Nadelige gevolgen voor het milieu waren niet uit te sluiten. De resultaten van onze simulaties vormden mede de aanleiding om de slibstort af te blazen.


Op 300 meter afstand van de plas ligt een zuivelboerderij waar grondwater onttrokken wordt via 2 bronnen en gebruikt voor drinkwater voor koeien en als proceswater bij de zuivelbereiding. De verspreiding van verontreinigingen naar het grondwater wordt vooral bepaald door de aanwezigheid van een isolerende laag onder het te storten slib. Zo’n laag was niet voorzien bij plas Linderveld. Plas Linderveld bevindt zich in een zeer goed doorlatend zandpakket met plaatselijk grindlagen die als stroombanen fungeren. Daarnaast is de regionale grondwaterstroming westelijk gericht; ze wordt gedomineerd door afstroming van de Sallandse stuwwallen (Lemelerberg, Hellendoornse Berg en Holterberg) naar de IJssel. De effectieve stroomsnelheid van het grondwater is circa 80 meter per jaar. Ook lokaal, nabij Plas Linderveld, bestaat een westelijke stroming, richting zuivelboerderij.


Voor de simulatie van grondwaterstanden en -stroming zijn diverse geohydrologische en chemische parameters gebruikt. Onderwerp van onderzoek waren stofgroepen die vaak in verhoogde gehalten voorkomen in baggerspecie.

Related associations

Logo
Name

Related projects

No results found

Company only pages are only available for project partners of a project. Since you are not listed as a project partner, you are not able to access this company only page.
Did your company worked on this project? Go to the Public page and list yourself as a project partner to access your company only page
Uploading a picture is currently only possible if you worked on this project and your company is listed in the team.
You're now following Grondwaterverontreiniging door slibstorting in plas Linderveld Deventer. Click here to see everything you're following.
You stopped following Grondwaterverontreiniging door slibstorting in plas Linderveld Deventer
Project added to your favorite projects. Click here to see your favorites.
Grondwaterverontreiniging door slibstorting in plas Linderveld Deventer is removed from your Favorites

Click the +Favorite button to add this project to your personal favorites