Your browser is not supported. Please contact info@galleo.co or try another browser.
Project language:

Fontys R10

General

Fontys Hogeschool werkt hard aan de herontwikkeling van haar campus in het hart van Eindhoven. Van een omheinde enclave met anonieme gebouwen verandert het gebied de komende jaren in een volledig in de stad geïntegreerd kennislandschap, een uitnodigende en inspirerende plek waar studenten, docenten en lokale bedrijven samenwerken aan kennisdeling en -ontwikkeling. Om deze ontwikkeling direct vanaf de start een krachtige impuls te geven heeft Ector Hoogstad Architecten het nieuwe R10-gebouw ontworpen als hedendaags toonbeeld van aantrekkelijke en effectieve campusarchitectuur. Dat wil zeggen: connectief, flexibel en bijzonder duurzaam. De kern van het ontwerp wordt gevormd door een royaal casco, bestaande uit drie parallelle beuken van 11m diep, met een standaard verdiepingshoogte van 4,5m. De verdiepingen zijn volledig vrij indeelbaar en adaptief. Daardoor zijn ze geschikt voor snel veranderend onderwijs. De eerste bewoners – Fontys ICT, Fontys Pulsed en de opleiding fysiotherapie van Fontys Paramedische Hogeschool – maken hier dankbaar gebruik van door kleinere ruimtes voor groepswerk af te wisselen met grote open studielandschappen.

De modulaire opbouw van het casco maakt het mogelijk om op verschillende manieren te zorgen voor verbindingen tussen de gebruikers onderling en met de campus buiten het gebouw. Zo bevindt de entree zich dankzij een ‘omarmende’ overstek in het hart van het gebouw. Direct daarna begint een ‘diagonale boulevard’, die alle verdiepingen met elkaar verbindt en door een volledig transparante gevel bovendien zorgt voor een visuele verbinding met het groene hart van de campus. Deze diagonale as bevat een variatie aan verschillende ontmoetingsruimten en is daarmee het sociale hart van het gebouw. Ook wordt met de diagonale boulevard het liftgebruik ontmoedigd, wat het gebouw intrinsiek ‘coronaproof’ maakt. Als tegenhanger van de entree-overstek loopt het gebouw aan de westzijde terrasvormig op. Daardoor zorgt het voor meer middagzon op de campus en krijgt elke verdieping zijn eigen groene verbinding met de centrale buitenruimte. Duurzaamheid en circulariteit staan centraal in het ontwerp. De energiebehoefte is 40% lager dan de nieuwe wettelijke BENG norm, onder meer door de oriëntatieafhankelijk ontworpen gevels (met diepe verticale neggen op de oost- en westgevels) en hoogwaardig isolerende gevels en daken. Installatietechnische maatregelen zoals gebruik van een WKO, warmtepompen (het gebouw heeft geen gasaansluiting) en zonnepanelen maximaliseren het percentage herbruikbare energie.

Het materiaalgebruik is circulair waar mogelijk. Zo zijn de gevels zijn opgebouwd uit Dubokeur SIPS panelen en afgewerkt met thermisch verduurzaamd vurenhout. Bijzonder innovatief is ook het klimaatadaptieve waterretentiedak. Dit ‘slimme blauwgroene dak’ heeft een computergestuurd systeem voor afvoer of juist retentie van regenwater. Daarmee zorgt het voor extra koeling en wordt tevens het rendement van de zonnepanelen geoptimaliseerd. EHA ontwierp ook het interieur, inclusief vaste en losse inrichting, beplanting en het grafisch ontwerp. Het interieurontwerp neemt een voorschot op de creativiteit van de gebruiker, die nadrukkelijk wordt aangemoedigd om zijn omgeving verder aan te vullen en de laten evolueren. Ook in het interieur was circulariteit richtinggevend: veel meubilair is hergebruikt en nieuwe afwerkingen zijn van circulaire en natuurlijke materialen.

Het gebouw is opgeleverd in juni 2020. Vanwege de maatregelen rondom COVID-19 werd het gebouw begin september met een bescheiden ceremonie in gebruik genomen. Zodra de situatie verbetert zal alsnog een feestelijk opening plaatsvinden.

Logo
Name
Company type
Expertise

Related associations

Logo
Name

Related projects

No results found

Company only pages are only available for project partners of a project. Since you are not listed as a project partner, you are not able to access this company only page.
Did your company worked on this project? Go to the Public page and list yourself as a project partner to access your company only page
Uploading a picture is currently only possible if you worked on this project and your company is listed in the team.
You're now following Fontys R10. Click here to see everything you're following.
You stopped following Fontys R10
Project added to your favorite projects. Click here to see your favorites.
Fontys R10 is removed from your Favorites

Click the +Favorite button to add this project to your personal favorites