Your browser is not supported. Please contact info@galleo.co or try another browser.
Project language:

European Patent Office

General

In april 2019 ontvingen de ontwerpers van het Europees Octrooibureau (EPO) in Rijswijk de architectuurprijs van de Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH). De jury loofde Ateliers Jean Nouvel en Dam & Partners Architecten voor het ontwerp dat ‘innovatie viert’. De groene werkomgeving, het duurzame watermanagement en het aansprekende beeld - een gebouw als een mirage aan de horizon – droegen daaraan bij.


De realisatietijd (bouwtijd) van EPO bedroeg krap drie jaar. Snel dus! Maar door het gebouw eerst virtueel te construeren in een Building Information Model (BIM) konden tijdrovende bouwfouten op de bouwplaats voorkomen worden. “De verregaande mate van geïntegreerd werken in BIM heeft bijgedragen aan de kwaliteit van het gebouw en de beheersing van het proces”, zegt architect Diederik Dam daarover. “Maar bimmen was nooit een doel op zich, wij zien het als een middel. De sleutel tot kwaliteit is samenwerken in een gezamenlijke ambitie.”


Kwaliteit

“Het gekozen ontwerpproces bood het EPO kwalitatieve en contractuele zekerheid waarbij tegelijk kwaliteit en ambitie beloond werden”, vervolgt de architect. “In het consortium heeft bimmen eraan bijgedragen die integrale duurzame ambitie te realiseren. Vanaf dag één ging het Ateliers Jean Nouvel en Dam & Partners Architecten om het duurzaam vormgeven van de gemeenschap die het EPO vormt én de bijdrage die deze gemeenschap levert aan de omgeving.”


Nieuwe rol

Vaak wordt gezegd dat de rol van de architect verandert door BIM. Hoe staat Dam daar tegenover? “BIM biedt ruimte om de toegevoegde waarde van de architect als bouwmeester echt tot zijn recht te laten komen. Maar, die ruimte is er eigenlijk altijd al geweest. Het is echter wel van belang om je rol opnieuw te definiëren. Bovendien is een concept uitwerken ook iets waar je als bureau bewust voor moet kiezen om het goed onder de knie te krijgen. Het vergt extra kennis; willen weten hoe je iets bouwt en hoe een detail werkt. Maar als de mogelijkheden er zijn, dan is er veel te winnen en kan je met de aannemer ambities waarmaken.”

Logo
Name
Company type
Expertise
Logo
Name
Company type
Product / Material
Link

Related associations

Logo
Name

Related projects

No results found

Company only pages are only available for project partners of a project. Since you are not listed as a project partner, you are not able to access this company only page.
Did your company worked on this project? Go to the Public page and list yourself as a project partner to access your company only page
Uploading a picture is currently only possible if you worked on this project and your company is listed in the team.
You're now following European Patent Office. Click here to see everything you're following.
You stopped following European Patent Office
Project added to your favorite projects. Click here to see your favorites.
European Patent Office is removed from your Favorites

Click the +Favorite button to add this project to your personal favorites