Your browser is not supported. Please contact info@galleo.co or try another browser.
Project language:

Brug over het Van Starkenborghkanaal te Dorkwerd

General
Nabij Dorkwerd is een nieuwe ‘tafelbrug’ gebouwd. De nieuwe brug over het Van Starkenborgkanaal maakt deel uit van de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl. De provincies Fryslân en Groningen en Rijkswaterstaat werken aan het verbreden van de gehele hoofdvaarweg, zodat er in de toekomst grotere schepen vlot en veilig kunnen doorvaren. Wij zijn verantwoordelijk voor de berekening en het 3D-tekenwerk van de stalen bovenbouw, het bewegingswerk en de betonnen onderbouw. Het project is in twee fasen uitgewerkt. Allereerst is er een definitief ontwerp gemaakt, vervolgens is dit ontwerp uitgewerkt tot het uitvoeringsontwerp. Door alle onderdelen in één 3D-model op te nemen, konden de raakvlakken van de verschillende disciplines goed worden beheerst. De opleggingen zijn berekend met Ansys. De tafelbrug heeft een overspanning van 60 meter, in gesloten stand een doorvaarthoogte van 4,0 meter en in geopende stand een doorvaarthoogte van 9,2 meter. De brug opent in 75 seconden. Het totale gewicht van het val inclusief de poten is ongeveer 371 ton. De poten worden door de mechanische uitrusting in de landhoofden verticaal bewogen. Vanwege de omvang van de brug en het feit dat deze niet (deels) op de bouwlocatie gelast mag worden, is er vanaf het begin nagedacht over de uitvoering. Van de tafelbrug Dorkwerd is een animatiefilm ( https://youtu.be/cTDCzhiwurw ) gemaakt die het openen en sluiten van de brug toont.

Related associations

Logo
Name

Related projects

No results found

Company only pages are only available for project partners of a project. Since you are not listed as a project partner, you are not able to access this company only page.
Did your company worked on this project? Go to the Public page and list yourself as a project partner to access your company only page
Uploading a picture is currently only possible if you worked on this project and your company is listed in the team.
You're now following Brug over het Van Starkenborghkanaal te Dorkwerd. Click here to see everything you're following.
You stopped following Brug over het Van Starkenborghkanaal te Dorkwerd
Project added to your favorite projects. Click here to see your favorites.
Brug over het Van Starkenborghkanaal te Dorkwerd is removed from your Favorites

Click the +Favorite button to add this project to your personal favorites