Your browser is not supported. Please contact info@galleo.co or try another browser.
Project language:

Bouwdeel D(emontabel)

General

Bouwdeel D(emontabel) is een modern, duurzaam en volledig weer uiteen te nemen gebouw op het terrein van een historisch, monumentaal gebouwcomplex in het centrum van Delft. Dit terrein is eigendom van cepezed, dat als onderneming expertise heeft op het gebied van zowel het ontwikkelen, ontwerpen als realiseren van gebouwen.


creatief cluster

cepezed verwierf het complex met voormalige laboratoria van de Technische Universiteit Delft in 2012. Het vormde de monumentale gebouwen om tot creatief cluster met huisvesting voor uiteenlopende bedrijven in de creatieve sector, waaronder het bureau zelf. Het enige niet-monumentale pand op het terrein verkeerde echter in slechte staat en heeft nu plaats gemaakt voor de nieuwbouw van Bouwdeel D(emontabel). Ook dit is weer een volledig eigen ontwikkeling van cepezed en ook dit is weer bestemd voor ondernemingen in de kennisintensieve creatieve industrie. Het behuist de app- en website-ontwikkelaar 9to5 software en game-ontwikkelaar Triumph Studios.


circulair prototype

Nederland heeft zich ten doel gesteld alle bouwproductie vóór 2050 volledig circulair te maken en cepezed heeft een lange reputatie op het gebied van modulair en demontabel ontwerpen en bouwen. Bovendien maakt directeur Menno Rubbens van ontwikkelaar cepezedprojects deel uit van de nationale programmacommissie om de nationale circulariteitsdoelstellingen te verwezenlijken. Mede om deze redenen moest Bouwdeel D(emontabel) ook een voorbeeldproject op eigen terrein worden. Van de manier waarop cepezed circulair bouwen benadert en van de manier waarop je gebouwen kunt maken die later donor kunnen zijn van andere projecten. Of zelfs in hun geheel weer ergens anders te gebruiken zijn. 


lichtgewicht, flexibel en gasloos

Bouwdeel D(emontabel) heeft exact dezelfde footprint als het bestaande gebouwtje dat niet goed meer was en is afgebroken. Het meet 11 bij 21,5 meter en heeft vier bouwlagen van ieder zo’n 200 meter verhuurbaar vloeroppervlak. Naast de- en remontabel is het bouwdeel ook superlichtgewicht: het materiaalgebruik is tot het absolute minimum beperkt. Het pand is daarnaast volledig flexibel indeelbaar, gasloos en voorzien van warmteterugwinning. De begane grond is van gestort beton, maar voor het overige zijn alle bouwcomponenten modulair en droog gemonteerd. Opperste eenvoud is in het ontwerp een belangrijk uitgangspunt geweest.


staal, hout en glas

Bouwdeel D(emontabel) bestaat uit een rationeel geoptimaliseerd bouwpakket met een stalen, geprefabriceerde en buitengewoon ranke hoofddraagconstructie. De constructieve vloeren en het dak zijn van lichtgewicht houten Laminated Veneer Lumber (LVL)-elementen die eveneens geprefabriceerd zijn. Deze hebben een compacte hoogte en de installaties zijn erin geïntegreerd. De ribben van de LVL-elementen blijven volledig in het zicht en maken deel uit van de gebouwesthetiek. De dekvloer is biobased en bestaat uit grintachtige korrels in een kartonnen honingraatstructuur met daarop gipsvezelplaten. De hele dekvloer is droog en gemakkelijk weer verwijderbaar. De pvc afwerkvloer is van deels gerecycled pvc. Het gebouw heeft geen kozijnen: het dubbellaags isolatieglas is direct op de staalconstructie gemonteerd. De staalconstructie is daarvoor voorzien van opgelaste schroefprofielen. De staalbouwer moest daarom voldoen aan de zeer beperkte toleranties van de gevelbouwer, wat geen kleine opgave was. De gevel is grotendeels transparant, wat maakt dat tussen de binnen- en buitenwereld een sterke zichtrelatie bestaat. Verticale lamelstroken zijn voor natuurlijke ventilatie te openen. Het nuchtere, moderne gebouw contrasteert sterk en spannend met de bestaande bouw. Daarmee is het ook illustratief voor de manier waarop cepezed omgaat met de combinatie van nieuwe en historische bouw.


klimaat

Het hele pand fungeert als één groot brandcompartiment. Hierdoor was weinig materiaal nodig voor brandwerende maatregelen; alleen het trappenhuis is voorzien van een brandwerende scheiding. Alle klimaatbeheersing werkt op lucht. Per verdieping zijn in het plafond airco’s opgenomen die ook verwarmen. Daarnaast is het pand voorzien van een warmtewisselaar. Rolgordijnen voorzien in zon- en lichtwering.


integraal proces

De bouw heeft in een uiterst korte periode van iets meer dan een half jaar plaatsgevonden. Met het plaatsen van de liftkoker werd het hoogste punt zelfs binnen een uur na aanvang van de bouw bereikt. De complete draagstructuur van staalskelet en houten vloeren stond in slechts drie weken. Dit was onder meer mogelijk door een integraal proces met een doordachte voorbereiding en een nauwe, integrale samenwerking tussen de verschillende cepezed-disciplines; van de projectontwikkelaars tot de architectuur- en interieurontwerpers en vanzelfsprekend de uitvoeringscoördinatoren. Met korte communicatielijnen bevinden alle specialisten zich onder één dak, wat niet alleen de efficiëntie van het proces, maar ook het afstemmingsniveau en daarmee de kwaliteit heeft bevorderd. cepezedprojects ontwikkelde, cepezed en cepezedinterieur ontwierpen en cepezedbouwteam coördineerde de uitvoering. Tussen de ontwerpers en uitvoeringscoördinator bestond het hele proces door een nauwe samenwerking, waarbij spilfiguren uit het ontwerp ook deel uitmaakten van het uitvoeringsteam.


Ook de samenwerking met de externe partners is noemenswaardig. Met veel van deze partijen werkt cepezed al vaak samen aan andere projecten, waardoor de partijen al goed op elkaar ingespeeld waren. Zo werd het constructief advies verzorgd door IMd en werd het advies op het gebied van installaties, bouwfysica en brandveiligheid door Nelissen. De realisatie is partieel aanbesteed bij partijen als Voortman, Metsä Wood, iFS, Kuijpers en Qbiq + Schelp Bouw & Interieur voor respectievelijk de staalconstructie, vloeren, gevels, installaties en het inbouwpakket. Deze pragmatische aanpak heeft gemaakt dat de uitvoerende partijen zich alleen op hun eigen expertise hoefden concentreren. Dat heeft zowel in tijd, materiaalgebruik als financieel geleid tot een hoge mate van efficiëntie.


voorbeeld aan huis

Met circulaire projecten als de Tijdelijke Rechtbank Amsterdam en restaurant The Green House in Utrecht realiseerde cepezed eerder al andere projecten helemaal ontworpen op circulariteit. Deze oogstten veel publiciteit en verschillende prijzen, zoals de Amsterdamse Architectuur Prijs en de publieksprijs van de Duurzaam Bouwen Awards. Met Bouwdeel D(emontabel) heeft cepezed nu een circulair voorbeeld van eigen makelij direct aan huis. Klanten en partners hoeven maar uit het raam te kijken om te zien hoe cepezed circulariteit vormgeeft.


De reusachtige multiplexplaten zijn maatvast materiaal en laten zich even goed bewerken en verfijnd detailleren als staal en prefabbeton, volgens cepezed directeur Houtekamer. Leidingen en installaties zijn tussen de ribben van het gebouw weggewerkt. Hiermee win je ruimte, blijft de dikte van het totale vloerpakket beperkt en ervaar je meer vrije hoogte. En de installaties vallen zo amper op. Dat maakt de aanblik van het gebouw net wat vriendelijker en warmer. De draagconstructie bestaat uit een dun stalen rekje. Dit frame is voorzien van montagepunten voor de gevel en de houten vloerelementen. De glazen gevels zijn daar zonder kozijnen direct op gemonteerd en de houten vloerelementen zijn er direct opgelegd. Voor de vloerelementen was een tolerantie van niet meer dan een centimeter beschikbaar, maar dat bleek geen enkel probleem. Er waren geen platen kromgetrokken, scheluw, te kort of juist te lang. Er hoefde nergens gezaagd, geboord of opgedikt te worden, een goed geëngineerd productieproces.  


Demontabel

Het hoofdkenmerk van circulair bouwen – de herbruikbaarheid van een gebouw en zijn onderdelen – is het leidmotief bij Bouwdeel D. Het gebouw is voorbereid op een lange economische levensduur op de huidige locatie, maar kan ook in de toekomst gemakkelijk uit elkaar voor ‘remontage’ op een andere plaats óf voor hergebruik van de onderdelen in andere projecten. Aan de basis van de herbruikbaarheid staat het staalskelet met houten verdiepingvloeren (Kerto Ripa). Alle verbindingen binnen deze draagconstructie zijn gebout.

Related associations

Logo
Name

Related projects

No results found

Company only pages are only available for project partners of a project. Since you are not listed as a project partner, you are not able to access this company only page.
Did your company worked on this project? Go to the Public page and list yourself as a project partner to access your company only page
Uploading a picture is currently only possible if you worked on this project and your company is listed in the team.
You're now following Bouwdeel D(emontabel). Click here to see everything you're following.
You stopped following Bouwdeel D(emontabel)
Project added to your favorite projects. Click here to see your favorites.
Bouwdeel D(emontabel) is removed from your Favorites

Click the +Favorite button to add this project to your personal favorites