Your browser is not supported. Please contact info@galleo.co or try another browser.
Project language:

Bouwblok Nieuw West/Fiep Westenberg school

General

Binnen de Westelijke Tuinsteden van Amsterdam moest van de Delflandpleinbuurt weer een aantrekkelijke woonomgeving gemaakt worden, met als doel om meer sociale cohesie en werkgelegenheid in het gebied te creëren. Paul de Ruiter Architects was gevraagd om een stedelijk bouwblok te ontwerpen met daarin een brede school en een grote diversiteit aan hoogwaardige sociale woningen.

Het bureau ontwierp een samengesteld bouwblok met 71 sociale huurwoningen en woningen voor gehandicapten gestapeld op de Fiep Westendorpschool. Deze brede school omvat een lagere school met gymzaal, voorschoolse en naschoolse opvang, een kinderdagverblijf, een muziekatelier, een ontmoetingsruimte voor de buurt en een jeugdbegeleidingscentrum.

Het gebouw heeft drie lagen, waarbij iedere laag getypeerd wordt door een ander soort materiaal. Zo is de plint, waar de school zich bevindt, opgebouwd uit FSC gecertificeerde houten latten die dienen als ondergrond voor de groene klimplanten. De begroeide gevel maakt de school in de hoge stedelijke dichtheid herkenbaar en kindvriendelijk. Daarnaast zorgt het groen dat er geen graffiti kan worden aangebracht en in de zomer voor koeling, optimale ventilatie en CO2-opname. De laag woningen boven op de school gaven de architecten een contrasterende aluminium gevel en wisselden dit af met verdiepingshoge ramen om zoveel mogelijk daglicht binnen te laten vallen en inpandige houten loggia's. De bovenste laag woningen onderscheidt zich door een setback die wordt gekenmerkt door de toegepaste beplating en diepe dakterrassen.

Fiep Westendorpschool als impuls voor de buurt.

De Fiep Westendorpschool vormt een stimulerende leeromgeving die ook plaats biedt aan de buurt. Zo zijn er ouderlokalen, een BuurtOntmoetingsRuimte (BOR) en een multifunctionele ruimte waar buurtactiviteiten georganiseerd kunnen worden. De centrale hal ligt in de entreezone waar de conciërge toezicht houdt en biedt ouders de gelegenheid om bij het halen en brengen van hun kinderen elkaar te treffen. De school deelt naschoolse faciliteiten met de buurt zoals de centrale hal, een keuken en een gymzaal. De school heeft een prominente plek aan het stedelijk plein, waarvan een deel op informele wijze als speelplaats dienst doet. De school vergroot kortom de leefbaarheid van de buurt, en omgekeerd is de buurt een belangrijke ondersteuning voor de school.

Gezond leren grenzend aan de binnentuin

In het ontwerp is veel aandacht besteed aan het belang van daglicht en een gezond binnenklimaat. Er is scherp toegezien op voldoende frisse lucht middels een zeer goede luchtbehandelinginstallatie en grote ramen die ook open kunnen, waardoor er direct contact is met buiten. Van het klaslokaal wordt zo een prettige verblijfsruimte gemaakt. Binnen de beschutting van de school is een groene speeltuin gerealiseerd, een prachtige plek om als kind veilig te spelen. Het speelplein is door Gemeente Amsterdam benoemd als voorbeeld van een groen en uitdagend schoolplein.

Logo
Name
Company type
Expertise

Related associations

Logo
Name

Related projects

No results found

Company only pages are only available for project partners of a project. Since you are not listed as a project partner, you are not able to access this company only page.
Did your company worked on this project? Go to the Public page and list yourself as a project partner to access your company only page
Uploading a picture is currently only possible if you worked on this project and your company is listed in the team.
You're now following Bouwblok Nieuw West/Fiep Westenberg school. Click here to see everything you're following.
You stopped following Bouwblok Nieuw West/Fiep Westenberg school
Project added to your favorite projects. Click here to see your favorites.
Bouwblok Nieuw West/Fiep Westenberg school is removed from your Favorites

Click the +Favorite button to add this project to your personal favorites