Your browser is not supported. Please contact info@galleo.co or try another browser.
Project language:

Bodemonderzoeken en grondwatermonitorings Chemiepark Farmsum

General

In de periode 1993 - 2017 zijn er op het Chemiepark diverse bodemonderzoeken en grondwatermonitorings verricht en saneringen begeleid en geëvalueerd. De opdrachtgevers zijn bedrijven met een rijk palet aan chemische stoffen, waarvan sommige potentieel bodembedreigend.


De onderzoeken zijn verricht in het kader van de wettelijke verplichtingen in verband met de aanwezigheid van bodemverontreiniging. Ook zijn de onderzoeken ten behoeve van omgevingsvergunningaanvragen, de afvoer van grond, het vaststellen van verspreidingsrisico’s of het vaststellen van V&G-eisen voor grond- en leidingwerk op potentieel verontreinigde locaties. 


Bodem- en watermonsters kunnen door ons worden geanalyseerd op niet-genormeerde stoffen. Voor dergelijke “exotische” stoffen beschikken wij over expertise om toetsingswaarden af te leiden en voor te leggen aan het bevoegd gezag. Wij kunnen de klant ontzorgen door de liaison met omgevingsdiensten en provincie te verzorgen, hetgeen voor de wettelijke verplichtingen van belang is.

De bodemonderzoeken worden conform de toepasselijke NEN-normen en BRL-richtlijnen uitgevoerd evenals de richtlijn CROW 400 ‘werken in of met verontreinigde bodem’. 

Related associations

Logo
Name

Related projects

No results found

Company only pages are only available for project partners of a project. Since you are not listed as a project partner, you are not able to access this company only page.
Did your company worked on this project? Go to the Public page and list yourself as a project partner to access your company only page
Uploading a picture is currently only possible if you worked on this project and your company is listed in the team.
You're now following Bodemonderzoeken en grondwatermonitorings Chemiepark Farmsum. Click here to see everything you're following.
You stopped following Bodemonderzoeken en grondwatermonitorings Chemiepark Farmsum
Project added to your favorite projects. Click here to see your favorites.
Bodemonderzoeken en grondwatermonitorings Chemiepark Farmsum is removed from your Favorites

Click the +Favorite button to add this project to your personal favorites