Your browser is not supported. Please contact info@galleo.co or try another browser.
Project language:

Blokkerlocatie - Burgemeesterskwartier

General

Ontwikkelaar White House Development (WHD) en Gemeente Gouda tekenden juli 2020 een samenwerkingsovereenkomst voor de Blokkerlocatie. WHD, die hierin de eigenaar vertegenwoordigd, is voornemens de Blokkerlocatie te herontwikkelen tot een gemengd stedelijk gebied met een sterk landschappelijk karakter. WHD gaat daarvoor op korte termijn in gesprek met marktpartijen. De nieuwe wijk krijgt de naam ‘Burgemeesterkwartier’. Mei architects and planners ontwerpen het stedenbouwkundig plan in samenwerking met Felixx landscape architects & planners.


Wonen in het landschap in de stad

De belangrijkste kernwaarde voor de transformatie van de Blokkerlocatie is het combineren van het Goudse Landschap en een robuuste stedelijke structuur. Hierdoor wordt een bijzondere, gezonde en veilige leefomgeving gerealiseerd die bijdraagt aan de leefomgeving van Gouda en waar toekomstige gebruikers en bewoners kunnen genieten van de natuur die Gouda ook kan bieden op een binnenstedelijke locatie.


Diversiteit en natuurinclusief

In het plan zijn 600 appartementen/woningen opgenomen, waarbij wordt voorzien in een grote diversiteit aan woningtypes en tuintypes, zowel huur als koop, geschikt voor een variatie aan doelgroepen. Het Burgemeesterkwartier wordt een gemengd stedelijk gebied met veel aandacht voor de veranderende wensen op het gebied van wonen en de directe leefomgeving. Wonen en (maatschappelijke) voorzieningen worden daarbij zorgvuldig gemengd. Daarenboven wordt het plan landschappelijk uitgewerkt met volop ruimte voor water, groen, en natuurbeleving en aandacht voor duurzaamheid en natuurinclusiviteit om het klimaatbestendig maken.


Autoluw en deelmobiliteit

De locatie die zowel privé- als collectieve tuinruimtes gaat krijgen, wordt autoluw. Door onder andere half-ondergrondse en overdekte parkeervoorzieningen in het plan op te nemen zijn er geen geparkeerde auto’s zichtbaar. De ligging (nabij intercitystation Gouda) maakt deze locatie uitermate geschikt voor alternatieve vormen van mobiliteit. Daarom is dit ook een van de twee pilotlocaties van de Citydeal Elektrische mobiliteit. Behalve elektrische deelauto’s wil de ontwikkelaar op deze locatie ook kwalitatief goede fietsenstallingen opnemen en uitzoeken of het aanbieden van deelscooters, deelbakfietsen en/of deel-e-bikes kans van slagen heeft.


Spoorzone

De Blokkerlocatie is een onderdeel van een grotere bouwopgave in de Spoorzone en een scharnierpunt tussen wonen, werken, recreëren en verkeer. Met een zorgvuldige ruimtelijke opbouw worden de verschillende wijken stedenbouwkundig met elkaar verbonden, en ontstaan mogelijkheden om aan te sluiten op toekomstige ontwikkelingen in de Spoorzone. Vanwege de grote vraag naar stedelijk wonen in de randstad, dicht bij een openbaar vervoerknooppunt, is in de gehele Spoorzone ruimte voor ruim 1000 nieuwe woningen voor verschillende doelgroepen en in verschillende categorieën, zoals sociale huur, middenhuur en betaalbare koopwoningen. Behalve een gevarieerd woonmilieu binnen de Spoorzone wordt ook ingezet op nieuwe werkfuncties, kantoren en voorzieningen.


Logo
Name
Company type
Expertise

Related associations

Logo
Name

Related projects

No results found

Company only pages are only available for project partners of a project. Since you are not listed as a project partner, you are not able to access this company only page.
Did your company worked on this project? Go to the Public page and list yourself as a project partner to access your company only page
Uploading a picture is currently only possible if you worked on this project and your company is listed in the team.
You're now following Blokkerlocatie - Burgemeesterskwartier. Click here to see everything you're following.
You stopped following Blokkerlocatie - Burgemeesterskwartier
Project added to your favorite projects. Click here to see your favorites.
Blokkerlocatie - Burgemeesterskwartier is removed from your Favorites

Click the +Favorite button to add this project to your personal favorites