Your browser is not supported. Please contact info@galleo.co or try another browser.
Project language:

Black Jack Amsterdam

General
Het gebouw BlackJack is ontwikkeld met het oog op maximale flexibiliteit als het gaat om functionaliteit. Om dit te realiseren zijn in de plint van het gebouw aan de Johan van Hasseltkade twee lagen met ruimtes gebouwd die bestemd zijn voor werken en ondernemen. De gevel bij deze werkruimtes is volledig transparant waardoor prachtige lichte ruimtes ontstaan. Daarnaast biedt het bestemmingsplan voor alle units de mogelijkheid om zowel te wonen als te werken, iets wat uniek is in Amsterdam. Zo biedt BlackJack moderne woon- en werkruimtes die maatwerk mogelijk maken en gericht zijn op de toekomst.
Duurzaamheid Aan de hand van de vraagstelling van de Gemeente Amsterdam heeft het ontwerpteam nagedacht over de duurzaamheid ambities. Hiervan zijn door ons de mogelijkheden en keuzen onderzocht. Voor het bouwteam gold dat de keuze voortoepassing van materiaal, installaties en bouwmethodiek gemaakt wordt na afweging van de criteria Ecologie, Ethiek en Economie. Een functioneel, gezond en flexibel gebouw heeft alleen bestaansrecht en kans op realisatie als er een balans wordt gevonden tussen deze 3 elementen. Als prioriteiten in de duurzaamheid is gekozen voor gezondheid, functionaliteit en flexibiliteit. Alle consequenties die hieruit voortkomen, moeten vervolgens zo energiezuinig mogelijk gerealiseerd worden. Dit betekent concreet dat ‘energieverspilling’ uitsluitend gedoogd wordt voor zaken die de gezondheid of functionaliteit bevorderen. Bewoners van het pand krijgen veel keuzevrijheid in gebruik en indeling, mits zij zich houden aan de strikte voorwaarden van het integrale duurzaamheidsplan. Hierdoor kan een klimaat neutrale prestatie, gegarandeerd worden. Gezondheid Het ontwerp heeft de grens opgezocht in de balans tussen de blootstelling aan natuurinvloeden, die een positieve invloed op de gezondheid hebben en de bescherming tegen natuurinvloeden die het comfort beïnvloeden. Gebruikers krijgen veel invloed op hun klimaat door individuele regelbaarheid van systemen en door maximaal te openen geveldelen. Daarbij worden (beperkte) schommelingen van het binnenklimaat toegestaan. CO2 gestuurde ventilatie zal altijd voor riante hoeveelheden verse lucht zorgen. D.m.v. zomernachtventilatie zal de gebouwmassa afgekoeld worden. Om opwarming in de zomer tegen te gaan heeft het ontwerp grote overstekken in de vorm van balkons rondom het gebouw. Gebruikskwaliteit Het gebouw heeft een compacte footprint. De flexibele en functionele opzet van het gebouw maakt huisvesting van meerdere functies mogelijk. Daardoor is het gebouw breed inzetbaar, ook bij een veranderende marktvraag. De materialisering is kwalitatief hoogwaardig en robuust. Toekomstwaarde Er is voorzien in woon- en werkunits die zowel flexibel in gebruik als flexibel naar de toekomst zijn. Het installatieconcept is ingericht op functionele en ruimtelijke aanpassingen in het gebouw. Een duurzaam gebouw skelet heeft overmaat en is in staat om van functie te wisselen. Dat maakt het bruikbaar voor de toekomst! Energie Om de energievraag vervolgens zo veel mogelijk te beperken, is een duurzaam casco gerealiseerd. De massa van het robuuste casco wordt efficiënt ingezet voor accumulatie van warmte en koude. Daarnaast is een hoge schil-isolatie bereikt met Rc=6 voor de dichte delen en zorgvuldige koudebrug detaillering. Selfsupporting De haalbaarheid van een warmte/koude opslag is door HvM onderzocht. De winterzon draagt bij aan de verwarming, terwijl de zomerzon actief wordt geweerd. Het resterend gebouw-gebonden energieverbruik wordt binnen de gestelde termijn gecompenseerd met behulp van Photo Voltaische panelen. Duurzaamheidsmaatregelen zijn met behulp van de EPG berekeningsmethode op waarde geschat, waardoor de berekening van het milieugebouwgebonden energiegebruik en de benodigde compensatie nauwkeurig is bepaald. Door de binnenplaats intensief van begroeiing te voorzien en door (deels) sedumdaken toe te passen op zichtlocaties vanuit het gebouw, wordt er een bijdrage geleverd aan de beleving van het gebouw en de ecologische diversiteit in het gebied. Door het regenwater in het sedumdak op te vangen worden pieken in het afvoersysteem voorkomen. Dit water wordt oa gebruikt om het (publieke) groen te irrigeren.

Related associations

Logo
Name

Related projects

No results found

Company only pages are only available for project partners of a project. Since you are not listed as a project partner, you are not able to access this company only page.
Did your company worked on this project? Go to the Public page and list yourself as a project partner to access your company only page
Uploading a picture is currently only possible if you worked on this project and your company is listed in the team.
You're now following Black Jack Amsterdam. Click here to see everything you're following.
You stopped following Black Jack Amsterdam
Project added to your favorite projects. Click here to see your favorites.
Black Jack Amsterdam is removed from your Favorites

Click the +Favorite button to add this project to your personal favorites