Your browser is not supported. Please contact info@galleo.co or try another browser.
Project language:

BESTUURLIJK KNOOPPUNT (ADMINISTRATIVE JUNCTION), ZWIJNDRECHT

General

When designing the ‘Bestuurlijk Knooppunt’ (City Hall) Zwijndrecht, the design focussed mainly on the end-user perspective. Today's society is becoming increasingly democratic. Citizens are being empowered. The boundary lines between officials and citizens are becoming blurred. This changing society demands a flexible administration: transparent and open. These qualities arereflected in Zwijndrecht’s City Hall. EGM created a clear, user friendly, transparent and open building where citizens and employees can easily find their way.

 

The starting point for the design was to renew and improve municipal services, from both the interior and from the architectural perspectives. Next to a new city hall the design includes a police station, a car park and 22 apartments. Transparency and overview are very important, andthrough the glass enclosed voids officials have visual contact with the central hall. The spaciousness of the entrance, the central hall and the grand café ensure that visitors and users easily find their way around. The new abstract, transparent building is a monumental backdrop to the City Hall and allows the 'traditional masterpiece' come into its own.

De nieuwbouw van het gemeentehuis is ontworpen vanuit de primaire aandacht voor de kwaliteit van de werkplek en de behoeften van de individuele gebruikers. Het leveren van een kwalitatief hoogstaand comfort heeft hierbij centraal gestaan. De gebouwstructuur, het gevelontwerp en de klimatiseringsoplossing zijn onderling volledig op elkaar afgestemd en zijn geïntegreerd. De gemaakte ontwerpkeuzen dienen in die zin, meerdere doelen. Bij de ontwerpoplossingen die worden voorgesteld, is rekening gehouden met de meest actuele inzichten en kennis ten aanzien van de behaaglijkheidsaspecten van mensen.


DGMR heeft voor dit project de bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid geadviseerd van de ontwerpfase tot en met de uitvoering in samenwerking met W+R (Technion).

 

Het project is een Design en Build opdracht waarin DGMR deelnemende partij is binnen het team van adviseurs tot en met Definitief Ontwerp. Er is voor de aannemer sprake van een UAV GC overeenkomst.

 

Uitgangspunt bij het ontwerp was het vernieuwen en verbeteren van gemeentelijke dienstverlening, zowel vanuit het interieurontwerp als vanuit de architectuur. Na jaren van plannen maken door de gemeente zijn nu voor het eerst alle diensten op één locatie bijeengebracht. Het ontwerp omvat naast een nieuw gemeentehuis ook een politiepost, een parkeergarage en 22 appartementen.

 

Het gebouw heeft een duidelijke noord-/zuid oriëntatie. Deze oriëntatie is mede leidend geweest bij de indeling en het ontwerp van het gebouw. Het publieke deel en de verkeersruimten zijn voornamelijk aan de pleinzijde gelegen en vormen klimatologisch en akoestisch een buffer naar de verblijfsruimten die aan de noord- en oostzijde van het gebouw zijn gelegen. De traditionele gebouwstructuur waarbij techniek en afwerkingen worden gestapeld, is bewust verlaten en er is gekozen voor het integreren van de techniek in constructies en afwerkingen. De vloeren zijn hol en voorzien van een verhoogde vloerafwerking waarin alle techniek is opgenomen. Hierdoor kan op een slimme manier gebruik worden gemaakt van de bufferende werking van de betonconstructies en wordt een zeer duurzaam gebouwconcept gerealiseerd.

 

Om een goed akoestisch klimaat in het landschapskantoor te waarborgen zijn geluidsabsorberende elementen tegen de onderzijde van de vloer aangebracht waarin tevens de verlichtingsarmaturen en de sprinkler is geïntegreerd.

Related associations

Logo
Name

Related projects

No results found

Company only pages are only available for project partners of a project. Since you are not listed as a project partner, you are not able to access this company only page.
Did your company worked on this project? Go to the Public page and list yourself as a project partner to access your company only page
Uploading a picture is currently only possible if you worked on this project and your company is listed in the team.
You're now following BESTUURLIJK KNOOPPUNT (ADMINISTRATIVE JUNCTION), ZWIJNDRECHT. Click here to see everything you're following.
You stopped following BESTUURLIJK KNOOPPUNT (ADMINISTRATIVE JUNCTION), ZWIJNDRECHT
Project added to your favorite projects. Click here to see your favorites.
BESTUURLIJK KNOOPPUNT (ADMINISTRATIVE JUNCTION), ZWIJNDRECHT is removed from your Favorites

Click the +Favorite button to add this project to your personal favorites