Your browser is not supported. Please contact info@galleo.co or try another browser.
Project language:

Arenapark

General

Zomer 2021 is VenhoevenCS architecture+urbanism door de gemeente Hilversum geselecteerd voor de stedenbouwkundige doorontwikkeling van het Arenapark. De ontwerpers richten zich op de duurzame verdichting en verlevendiging van het onvoltooide bedrijventerrein door menging van wonen, werken, onderwijs en sport met slimme mobiliteit en versterking van natuur.

Het bedrijventerrein Arenapark is sinds de jaren negentig ontwikkeld op het voormalig gemeentelijke sportpark. De contouren van de oude drafbaan zijn nog herkenbaar; de houten tribune langs de atletiekbaan naar ontwerp van W.M. Dudok is er al ruim een eeuw beeldbepalend. Nu huisvest het Arenapark naast sportclubs ook onderwijsinstellingen en zo’n vijftig bedrijven.

Het park is echter niet af. Meerdere percelen liggen braak en een groot deel van het openbaar gebied is niet of slechts tijdelijk ingericht. Deze toestand biedt, onbedoeld, ruimte voor de Hilversumse ambities voor meer wonen en werken, voor een nieuwe locatie voor Station Hilversum Sportpark en voor duurzame energievoorziening.

Levendig stuk stad

Speerpunt van VenhoevenCS bij de ontwikkeling van het stedenbouwkundig plan is de leefbaarheid van het Arenapark. Het bureau voorziet scenario’s voor een gezond en aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bewoners, ondernemers, studenten en sporters en voor betere verbindingen met de omliggende buurten.

Alle voorzieningen op het terrein zijn op loopafstand, de OV-bereikbaarheid wordt geoptimaliseerd door verbeterde inpassing van Station Hilversum Sportpark en aangevuld met een verfijnde voetgangers- en fietsstructuur. Daarbij onderzoekt het bureau het aantal en type woningen en bedrijven dat er extra kan worden gerealiseerd en de versterking met het naastgelegen Goois Natuurreservaat Laapersheide. Ook worden alternatieven verkend voor biomassa als warmtebron voor het park evenals de komst van de internationale school en het nieuwe Evert Kroonzwembad. 

Logo
Name
Company type
Expertise

Related associations

Logo
Name

Related projects

No results found

Company only pages are only available for project partners of a project. Since you are not listed as a project partner, you are not able to access this company only page.
Did your company worked on this project? Go to the Public page and list yourself as a project partner to access your company only page
Uploading a picture is currently only possible if you worked on this project and your company is listed in the team.
You're now following Arenapark. Click here to see everything you're following.
You stopped following Arenapark
Project added to your favorite projects. Click here to see your favorites.
Arenapark is removed from your Favorites

Click the +Favorite button to add this project to your personal favorites