Your browser is not supported. Please contact info@galleo.co or try another browser.
Feedback

Afdeling Gebouwbeheer Hogeschool Utrecht kiest voor “Duurzame Gebouwenexploitatie”

You and your listed project partners can edit this project

Project information

Herman de Groot Ingenieurs is gevraagd samen met de afdeling Gebouwbeheer van de Hogeschool Utrecht een visie voor een duurzame gebouwenexploitatie op te stellen en daarbij leidend te zijn in het proces. Doel Het doel is een middellange en lange termijn visie (tot 15 jaar) voor de exploitatie van gebouwen te formuleren dat breed wordt gedragen door de afdeling/organisatie, om draagvlak te creëren voor de positie en wensen van de afdeling Gebouwbeheer binnen de Hogeschool Utrecht. Dit met het oog op de komende renovaties van gebouwen en de doelstellingen van de Hogeschool Utrecht. Een visie is dynamisch en kan in de tijd wijzigen. Plan van Aanpak Een duurzaamheidvisie stelt ambitieuze maar realistische doelen. Zij sluit aan bij de algehele organisatie (gebruik) en houdt rekening met toekomstige ontwikkelingen van de omgeving en van de organisatie zelf. Voor een goede onderbouwing en een robuuste exploitatievisie zijn verschillende analyses uitgevoerd. Uitgaande van drie pijlers: Technologie, economie en instituties (formele en informele regels waarnaar men handelt). Resultaat Met behulp van een omgevingsanalyse en analyse van de organisatie zijn de positie en mogelijk toekomstige positie van de afdeling Gebouwbeheer ingeschat. Trends zijn geïdentificeerd; denk hierbij aan studenten aantallen, verandering in technologie, positie van het vastgoed in haar omgeving/gebied, verwachtingen vanuit de Hogeschool Utrecht etc. Er is aandacht aan zowel hoe de afdeling Gebouwbeheer haar rol ziet als de omgeving van haar werd verwacht, bijvoorbeeld van andere afdelingen. Vervolgens is onderzocht welke rol, vanuit de exploitatie, de afdeling in de toekomst zal hebben binnen de Hogeschool en wat haar past. Zo kan Beheer en Onderhoud van Gebouwen zich voorbereiden op wat komen gaat om soepel hierin mee te gaan.

Description: General
General

Tags

Expertise Features or specials

Team Afdeling Gebouwbeheer Hogeschool Utrecht kiest voor “Duurzame Gebouwenexploitatie”

Association Articles

Logo
Name
Article title

Location

Related projects

No results found

Uploading a picture is currently only possible if you worked on this project and your company is listed in the team.
You're now following Afdeling Gebouwbeheer Hogeschool Utrecht kiest voor “Duurzame Gebouwenexploitatie”. Click here to see everything you're following.
You stopped following Afdeling Gebouwbeheer Hogeschool Utrecht kiest voor “Duurzame Gebouwenexploitatie”
Project added to your favorite projects. Click here to see your favorites.
Afdeling Gebouwbeheer Hogeschool Utrecht kiest voor “Duurzame Gebouwenexploitatie” is removed from your Favorites

Click the +Favorite button to add this project to your personal favorites