Your browser is not supported. Please contact info@galleo.co or try another browser.
Project language:

NAC Leopoldsburg

General
Het neoclassicistische gemeentehuis van Leopoldsburg heeft een markante aanblik. Helaas was dit bestaande onroerend erfgoed veel te klein om er alle gemeentelijke diensten onder te brengen. In opdracht van het gemeentebestuur van Leopoldsburg renoveerde bouwfirma Van Roey het gemeentehuis en voorzag het van een gedeelte nieuwbouw. Het ontwerp is van UAU Collectiv. ABT verzorgde de integrale adviesdiensten voor stabiliteit, technieken, bouwfysica en akoestiek voor deze design-and-build-opdracht. De duurzaamheidslat voor het project is gelegd op een BREEAM Excellent gebouw, de één na hoogste klasse en is Bijna Energieneutraal (BEN). Het oude gemeentehuis is geheel gestript en omgevormd tot een imposante entreehal naar de nieuwbouw. Van de oude aanbouw blijft niet meer over dan een corridor die oud en nieuw verbindt. De prachtige houten dakconstructie en van balkons afhangende planten dragen bij aan de sfeer in deze hal. In de plaats van de oude aanbouw is gekozen voor een nieuwe constructie met veel glas. De okerkleurige glazen façade achter de monumentale inkom heeft het effect van een spiegel die het oude monumentale pand reflecteert. Constructie Dankzij haar eenduidige en overzichtelijke constructieve opzet, kent het gebouw een hoge mate van flexibiliteit. Alle kolommen van het gebouw zijn in de buitenschil opgenomen waardoor men een open plan krijgt. De twee kernen in het gebouw zijn de enige vaste elementen, zij zorgen voor de dwarse stabiliteit. Tussen de twee kernen ontstaat een centrale middenzone die vrij ingedeeld kan worden. Doordat er circulatiekernen zijn, kan de centrale middenzone eenvoudig worden opgesplitst indien dit gewenst is in de toekomst. In het ontwerp garanderen twee kernen voldoende stabiliteit. Die oplossing maakte het voor aannemer Van Roey mogelijk snelheid te maken bij de realisatie. Technieken Om deze flexibiliteit maximaal te kunnen benutten zijn de technieken eveneens vanuit deze optiek geconcipieerd. Vanuit de technische ruimtes aan weerszijden van het gebouw vertrekken ventilatiekanalen waar eenvoudig aftakkingen aangemaakt kunnen worden indien het kantooreiland andere opstellingen krijgt. Hetzelfde is toegepast met vloergoten om elektriciteit en data naar een gewenste positie te brengen. Bijna Energieneutraal Het gebouw is bijna energieneutraal. De nieuwbouw voldoet aan de BEN-normen dankzij de focus op isolatie en luchtdichtheid. Er wordt gebruik gemaakt van CO2-gestuurde ventilatie en LED-verlichting en het gebouw is voorzien van duurzame energie-opwekkers, waaronder een geothermisch warmtepompsysteem. Er zijn ook herbruikte PV-panelen op het dak van de nieuwbouw geïnstalleerd. Dit resulteert in een E-peil 37 en een besparing op energiegebruik en energiekosten op de gebouw gebonden installaties van ruim 80%. Regenwaterrecuperatie zorgt ervoor dat er geen drinkwater nodig is voor het spoelen van de toiletten. BREEAM Excellent-certificaat Het ontwerpteam heeft gezorgd voor een BREEAM-score ‘excellent’. Het gemeentehuis van Leopoldsburg is het eerste Belgische gemeentehuis met BREAAM-duurzaamheidscertificaat. Op alle onderdelen heeft het project hoog gescoord. Zo is ingezet op een gezonde werkomgeving door hoge eisen ten aanzien van thermisch en visueel comfort, is een hoge mate van energiezuinigheid bereikt en heeft materiaalbesparing en hergebruik van bouwmaterialen speciale aandacht gekregen (keuze voor hernieuwbare en bio-based materialen zoals bamboe en hout, toepassing van glas met 30% gerecycleerde grondstoffen, minimum 25% gerecycleerd toeslagmateriaal in de constructies). Het bestaande gebouw is ontwerptechnisch zo veel mogelijk behouden gebleven en draagt daarmee in belangrijke mate bij aan de besparing op materiaal. Daarnaast zijn PV-panelen hergebruikt en is gezorgd voor certificering van de toegepaste materialen.

Logo
Name
Company type
Expertise

Related associations

Logo
Name

Related projects

No results found

Company only pages are only available for project partners of a project. Since you are not listed as a project partner, you are not able to access this company only page.
Did your company worked on this project? Go to the Public page and list yourself as a project partner to access your company only page
Uploading a picture is currently only possible if you worked on this project and your company is listed in the team.
You're now following NAC Leopoldsburg. Click here to see everything you're following.
You stopped following NAC Leopoldsburg
Project added to your favorite projects. Click here to see your favorites.
NAC Leopoldsburg is removed from your Favorites

Click the +Favorite button to add this project to your personal favorites