Your browser is not supported. Please contact info@galleo.co or try another browser.
Feedback
Project language:

7 bruggen Strobosser Trekfeart

General

In de 18e eeuw is tussen Dokkum en Gerkesklooster de Strobosser Trekfeart gegraven. De bijna 15 km lange vaart wordt door 15 verkeersbruggen en één spoorbrug overspannen. Naast relatief jonge betonnen bruggen zijn er ook zeven, meer dan honderd jaar oude bruggen die cultuurhistorisch waardevol zijn.


Deze historische waarde wordt bepaald door de kenmerkende hoge overspanning, de gemetselde landhoofden en de ligging van de bruggen in het langgerekte tracé van de Trekvaart met de Trekweg.


Alle bruggen krijgen in de huidige tijd structureel zwaardere aslasten te verwerken dan 100 jaar geleden. De bruggen hebben een functie in het lokale wegennet en moeten daarom worden versterkt. De gemetselde landhoofden zijn meer dan honderd jaar oud en gefundeerd op houten palen. De kwaliteit hiervan is dusdanig dat restauratie nodig is. De historische, gemetselde landhoofden blijven echter gehandhaafd. De nieuwe paalfundering en nieuwe constructieve landhoofden worden onzichtbaar achter de bestaande landhoofden aangebracht. De bestaande landhoofden worden gerestaureerd.

 

Wij verzorgden voor dit project de volledige besteksvoorbereiding:

  • Schouw en opname van de bestaande situatie.
  • Opstellen definitief ontwerp.
  • Opstellen bestekstekeningen.
  • Opstellen RAW bestek.
  • Opstellen kostenraming besteksfase.
  • Opstellen van selectieleidraad ten behoeve van de aanbesteding van het werk.
  • Bijstellen en detailleren van de uitvoeringsplanning.

In de 18e eeuw is tussen Dokkum en Gerkesklooster de Strobosser Trekfeart gegraven. De bijna 15 km lange vaart wordt door 15 verkeersbruggen en één spoorbrug overspannen. Naast relatief jonge betonnen bruggen zijn er ook zeven, meer dan honderd jaar oude bruggen die cultuurhistorisch waardevol zijn.


Deze historische waarde wordt bepaald door de kenmerkende hoge overspanning, de gemetselde landhoofden en de ligging van de bruggen in het langgerekte tracé van de Trekvaart met de Trekweg.


Alle bruggen krijgen in de huidige tijd structureel zwaardere aslasten te verwerken dan 100 jaar geleden. De bruggen hebben een functie in het lokale wegennet en moeten daarom worden versterkt. De gemetselde landhoofden zijn meer dan honderd jaar oud en gefundeerd op houten palen. De kwaliteit hiervan is dusdanig dat restauratie nodig is. De historische, gemetselde landhoofden blijven echter gehandhaafd. De nieuwe paalfundering en nieuwe constructieve landhoofden worden onzichtbaar achter de bestaande landhoofden aangebracht. De bestaande landhoofden worden gerestaureerd.

 

Wij verzorgden voor dit project de volledige besteksvoorbereiding:

·        Schouw en opname van de bestaande situatie.

·        Opstellen definitief ontwerp.

·        Opstellen bestekstekeningen.

·        Opstellen RAW bestek.

·        Opstellen kostenraming besteksfase.

·        Opstellen van selectieleidraad ten behoeve van de aanbesteding van het werk.

·        Bijstellen en detailleren van de uitvoeringsplanning.

Related associations

Logo
Name

Related projects

No results found

Company only pages are only available for project partners of a project. Since you are not listed as a project partner, you are not able to access this company only page.
Did your company worked on this project? Go to the Public page and list yourself as a project partner to access your company only page
Uploading a picture is currently only possible if you worked on this project and your company is listed in the team.
You're now following 7 bruggen Strobosser Trekfeart. Click here to see everything you're following.
You stopped following 7 bruggen Strobosser Trekfeart
Project added to your favorite projects. Click here to see your favorites.
7 bruggen Strobosser Trekfeart is removed from your Favorites

Click the +Favorite button to add this project to your personal favorites