Your browser is not supported. Please contact info@galleo.co or try another browser.
Project language:

Campus Cadix

General

De oorspronkelijke bouwaanvraagtekeningen van het aanwervingslokaal voor havenarbeiders dateren uit 1938. De Cad-loodsen zijn ontworpen door de toenmalige stadsbouwmeester Emiel van Averbeke, die tien jaar eerder de naburige scholengroep had gebouwd en zijn op 5 februari 1940 in gebruik genomen. Het eenlaagse hallencomplex bestaat uit vier loodsen met zadeldak die onderling in open verbinding met elkaar stonden. Hier kwamen havenarbeiders in grote groepen bij elkaar. Loopbruggen zorgden voor overzicht en controle. De toen vooruitstrevende architectuurtaal had waarschijnlijk te maken met het vooruitstrevende karakter van de instelling waarvoor het gebouw was bedoeld.

De monumentale hallen onderscheiden zich van gangbare havenloodsen door de representatieve en voor hun tijd vooruitstrevende architectuur van de gevel. Van Averbeke paste belangrijke stijlkenmerken van de functionalistische architectuur van de jaren 30 heeft toe, zoals een horizontaal gelede gevelopbouw, horizontaal onderverdeeld schrijnwerk, betonbanden, symmetrisch geplaatste monumentale schouwen en horizontale vensterbanden. De ruimtelijke opzet van het interieur van de loodsen is zuiver utilitair en wordt gekenmerkt door een regelmatig ritme van sierlijke stalen vakwerkspanten.

Aan de restauratie ligt het behoud en het herstel van de architecturale allure van het loodsencomplex als openbaar gebouw van belangrijke symbolische en architecturale betekenis ten grondslag. Hierbij wordt de tegenstelling tussen het representatieve karakter van de gevels en het utilitaire karakter van de hallen zelf maximaal behouden.

Bij de restauratie hoort de reiniging en restauratie (incl betonherstel en de vervanging van het schrijnwerk) van alle gevels en het verwijderen van storende elementen zoals graffiti en rolluiken. De niet originele bedaking wordt integraal vervangen. Ter vervanging worden constructieve principes en materialen gekozen die ruimtelijk en esthetisch dichtbij het origineel komen, zij het op een technisch geavanceerde, duurzame en (brand)veilige manier.

Ter voorbereiding van de restauratie zijn de beeldbepalende Polonceauspanten in detail ingemeten en doorgerekend. De restauratie bestaat uit de verdubbeling van enkele profielen waardoor het karakter van de spanten nauwelijks verandert. In plaats van de originele gordingen en de oorspronkelijke houten bebording wordt voor het nieuwe dak een systeem van houten kanaalplaten toegepast. Het duurzame, innovatieve bouwsysteem heeft van onderaf het uiterlijk van een enkelvoudige bebording maar heeft hiernaast goede akoestische, constructieve, isolerende en brandwerende eigenschappen.

In de gerestaureerde loodsen worden de gymzalen, de refter en een grote drukkerij ondergebracht. Deze functies profiteren maximaal van de royale afmetingen en openheid van de ruimten en respecteren het oorspronkelijke karakter van de hallen.

Logo
Name
Company type
Expertise

Related associations

Logo
Name

Related projects

No results found

Company only pages are only available for project partners of a project. Since you are not listed as a project partner, you are not able to access this company only page.
Did your company worked on this project? Go to the Public page and list yourself as a project partner to access your company only page
Uploading a picture is currently only possible if you worked on this project and your company is listed in the team.
You're now following Campus Cadix. Click here to see everything you're following.
You stopped following Campus Cadix
Project added to your favorite projects. Click here to see your favorites.
Campus Cadix is removed from your Favorites

Click the +Favorite button to add this project to your personal favorites