Your browser is not supported. Please contact info@galleo.co or try another browser.
Project language:

Vertical Lofts

General

Het nieuwe Amstelkwartier in Amsterdam is verworden tot een levendige stadswijk. De basis van de ontwikkeling van de wijk is tot stand gekomen midden in de financiële crisis. Commerciële vastgoedprojecten liepen spaak, waarbij er vanuit de gemeente Amsterdam ruimte werd gegund aan particuliere initiatieven. Verschillende zelfbouw kavels werden uitgegeven aan de Welnastraat, drie particulieren zagen kans om niet alleen een huis te bouwen voor henzelf maar ook voor hun toekomstige buren en vormden tezamen een vastgoedcollectief. Drie zelfbouwkavels werden samengevoegd tot een gezamenlijk bouwproject.

Studio PROTOTYPE zag kans om een heldere structuur te ontwerpen als tegenhanger van de verscheidenheid aan ontwerpen welke gevolg zijn van het zelfbouwinitiatief. Deze structuur is onderscheidend in schaal en materiaal en is een vertaling van de typologische opzet van de loftwoningen. De woningen zijn aan de zonzijde ruimtelijk verbonden d.m.v. een vide. Een centrale kern zorgt voor een open leefomgeving, waarbinnen verschillende indelingsprincipes mogelijk zijn. De kern is zo klein mogelijk gehouden, doordat de trappenhuizen volledig buiten het gebouw zijn geschoven en onderdeel zijn van de balkons aan de tuinzijde. Deze vondst, van de buiten de gevel geplaatste trappenhuizen, resulteert in meer open leefruimte binnen de bouwenveloppe.

De structuur wordt opengebroken ter plekke van de plint en kroon, waar het gebouw zich opent naar de straat en het uitzicht. De ritmiek van de betonnen gevel benadrukt de loftwoningen, waarbij grote hoge vensters zijn gecreëerd, welke uitgaan van de maximale glasmaat van 5.40. De vensters geven een gekaderd zicht op de nieuwe wijk. 

De betonnen gevelstructuur heeft verschillende oppervlaktebehandelingen meegekregen, zoals een oppervlak met een grove structuur voor de gevelpenanten aan de voorzijde. De penanten zijn gestort in een traditionele planken bekisting. De betonnen kaders welke dieper zijn gedetailleerd, zijn voorzien van een fijne structuur, op deze wijze wordt een subtiel textuurverschil gecreëerd tussen fijn & grof binnen de betonnen materialisatie.

 


Logo
Name
Company type
Expertise

Related associations

Logo
Name

Related projects

No results found

Company only pages are only available for project partners of a project. Since you are not listed as a project partner, you are not able to access this company only page.
Did your company worked on this project? Go to the Public page and list yourself as a project partner to access your company only page
Uploading a picture is currently only possible if you worked on this project and your company is listed in the team.
You're now following Vertical Lofts. Click here to see everything you're following.
You stopped following Vertical Lofts
Project added to your favorite projects. Click here to see your favorites.
Vertical Lofts is removed from your Favorites

Click the +Favorite button to add this project to your personal favorites