Your browser is not supported. Please contact info@galleo.co or try another browser.

Zonneveld ingenieurs

Zonneveld ingenieurs b.v. is een onafhankelijk raadgevend ingenieursbureau op het vakgebied van constructief ontwerpen van draagconstructies van bouwwerken. Het bureau is actief in het brede vakgebied van constructies in de civiele techniek. De gerealiseerde projecten variëren van klein tot zeer omvangrijk en complex. Het managementteam bestaat uit: Harm Hoorn Martin Durian Arnold Robbemont Cock Molengraaf De medewerkers zijn technisch hooggekwalificeerd en hebben uitgebreide ervaring. Binnen het bureau zijn specialisten aanwezig op het gebied van staal, beton, prefab beton, voorgespannen beton, glas, hout, dynamica, bouwplanningen, begrotingen, bouwputten, funderingstechnieken, bouwmethodieken en duurzaam bouwen.

Company Type

Zonneveld ingenieurs Projects (0)

Thank you for using the CV-database!
The CV-database is a paid feature. Please contact Galleo to upgrade your account at info@galleo.co or see our Help Center for more information.