Your browser is not supported. Please contact info@galleo.co or try another browser.

Movares B.V. Nederland

Wij zijn er van overtuigd dat alles met elkaar verbonden is, dat wij als mensen leven van en voor de wereld om ons heen. We voelen ons betrokken en verantwoordelijk, samen bouwen we aan de toekomst van onze maatschappij. Met onze kennis en expertise geven wij vorm aan een leefbare en bereikbare wereld. Ieder van ons zet zich daar elke dag voor in. Dit doen wij door het leveren van slimme adviezen en oplossingsrichtingen op het gebied van infrastructuur en mobiliteit. Betrokkenheid, duurzaamheid en vernieuwen maken ons werk waardevol. Onze projecten zijn het bewijs dat wij samen met onze partners, opdrachtgevers en leveranciers werken aan een nieuw Nederland. Wij verbinden. Wij zijn Movares.

Company Type

Movares B.V. Nederland Projects (0)

Thank you for using the CV-database!
The CV-database is a paid feature. Please contact Galleo to upgrade your account at info@galleo.co or see our Help Center for more information.