Your browser is not supported. Please contact info@galleo.co or try another browser.

MAD JOHANNESMOEHRLEIN architekten

MAD architekten is een architektenbureau waarin architektuur, onderzoek en bouwen als een samenhangend geheel tot stand wordt gebracht. Door de integratie van disciplines is een efficiënte aanpak van interdisciplinaire opdrachten mogelijk vanuit een visie waarbij kwaliteit, duurzaamheid en haalbaarheid voorop staan. Met haar medewerkers werkt het bureau, gevestigd in Groningen en Duitsland, aan opdrachten van verschillende aard en omvang. MAD architekten opereert op het grensvlak van architektuur en landschap, in complexe binnenstedelijke, stedelijke en landelijke situaties waarbij de mens een centrale rol speelt. Hierbij vinden in de ontwerpen van MAD architekten het Programma van Eisen, budget, functie en duurzaamheid een harmonische balans.

Company Type

MAD JOHANNESMOEHRLEIN architekten Projects