Your browser is not supported. Please contact info@galleo.co or try another browser.

Kamp C

Kamp C is het provinciaal Centrum voor Duurzaamheid en Innovatie in de Bouw. Kamp C tracht lokale overheden, bouwbedrijven en burgers te inspireren en te activeren om over te stappen naar een duurzame samenleving. Dat doet Kamp C door neutraal en onafhankelijk advies te geven op het vlak van duurzaamheid en innovatie, en door lokale overheden en de bouwsector te betrekken bij vernieuwende projecten. Kamp C wil de transitie naar een duurzame samenleving versnellen door te focussen op twee principes: duurzaamheid en innovatie. Beide met de focus op de bebouwde omgeving en transitie als driver. Kamp C is sterk visie gedreven. Zowel bij duurzaamheid als bij innovatie, zoeken we naar aspecten die belangrijk zijn om onze schouders onder te zetten. We pakken niet de zaken op die al goed lopen, maar we zoeken net zaken die moeten evolueren en die we mee verder kunnen uitbouwen

Company Type

Expertise

Other
Housing

Kamp C Projects