Your browser is not supported. Please contact info@galleo.co or try another browser.

Hamilton Consult B.V.

Hamilton Consult B.V. is een organisatie die actief is in de zakelijke dienstverlening. Het verleent managementadvies aan bedrijven die zich willen verbeteren door beter om te gaan met hun resources om de efficiency te vergroten, al dan niet in combinatie met het vergroten van de toegevoegde waarde voor hun klanten. Het zwaartepunt van het management advies ligt op de gebieden organisatieontwikkeling, ketenmanagement en de toepassing van informatie- en communicatietechnologie (ICT). Wij helpen bedrijven om hun meerwaarde voor hun klanten te vergroten door innovaties te ontwikkelen op het gebied van organisatie, bedrijfsvoering en ICT. Dit doen wij door: Het onderzoeken van de kwaliteit van de organisatie en informatiehuishouding Het uitvoeren van haalbaarheidsstudies voor geplande verbeteringen Het onderzoeken van mogelijkheden van samenwerkingsverbanden, en het vormgeven daarvan Het opstellen van informatiebeleid Het ondersteunen, regisseren of uitvoeren van implementaties Bij het denken in verbeteringen staat de klant centraal, in die zin dat elke verbetering pas zin heeft als die zichtbaar voordeel oplevert voor de klant. Verbeteringen worden tegenwoordig voor een groot deel gefaciliteerd door ICT. In de visie van Hamilton Consult wordt een belangrijk deel van het succes van een onderneming bepaald door de vraag welke nieuwe ICT mogelijkheden van belang zijn, en wanneer een stap gezet moet worden. Dus is een toetsing nodig van de algemene trends in de markt en op het gebied van technologie aan de specifieke bedrijfsstrategie, om vervolgens een vertaalslag te kunnen maken naar het gewenste ambitieniveau en veranderingsstrategie. Het werkgebied van Hamilton Consult begint bij de toetsing van de bedrijfsstrategie en vervolgens het vaststellen van het ambitieniveau, het bepalen van de veranderingsstrategie, het uitvoeren van de verbeteringen en tenslotte het beheren van de nieuwe middelen. Onze rol kan tijdens de verschillen stappen variëren van initiator, facilitator, onderzoeker, coach, conceptbewaker en uitvoerder.

Company Type

Expertise

Management, risk & planning
Project management
Other
ICT

Hamilton Consult B.V. Projects (0)

Thank you for using the CV-database!
The CV-database is a paid feature. Please contact Galleo to upgrade your account at info@galleo.co or see our Help Center for more information.