Your browser is not supported. Please contact info@galleo.co or try another browser.

FAAM architects

DE WERELD IS IN BEWEGING: ONDERWERPEN ZOALS DUURZAAMHEID, GEZONDHEID, INCLUSIEVE SAMENLEVING EN EEN TERUGTREKKENDE OVERHEID ZIJN ACTUEEL. BINNEN DEZE MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGEN ZIJN NIEUWE VISIES OP DE GEBOUWDE OMGEVING NOODZAKELIJK. WIJ GELOVEN STERK IN SAMENWERKING OP DIVERSE SCHAALNIVEAUS EN TUSSEN DISCIPLINES. WE WERKEN INTEGRAAL WAARBIJ STEDENBOUW EN ARCHITECTUUR WORDT VERWEVEN MET ANDERE KENNISGEBIEDEN. SPECIFIEKE VAKKENNIS OP HET GEBIED VAN MOBILITEIT, LANDSCHAP, STADSSOCIOLOGIE, BIODIVERSITEIT, ECOLOGIE, HITTESTRESS, WATEROPGAVE, ENERGIE EN CIRCULARITEIT LEIDT TOT NIEUWE INZICHTEN BIJ ONZE PROJECTEN. WE VERRIJKEN DE SLAGKRACHT VAN ONS BUREAU EN WERKEN ZO AAN INNOVATIEVE VISIES OP DE GEBOUWDE OMGEVING. BEVLOGEN EN OPTIMISTISCH PAKKEN WIJ NIEUWE OPGAVES OP.

Company Type

Expertise

Other
Architecture

FAAM architects Projects