Your browser is not supported. Please contact info@galleo.co or try another browser.

BRO

Als advies- en ontwerponderneming werken wij in Nederland en België aan opgaven en projecten op het gebied van stedenbouw, ruimtelijke ontwikkeling, landschap en economie. Wij zijn intermediair tussen private ambities en publiek belang. Enerzijds staan we overheden bij in het maken van ruimtelijk beleid en het formuleren van visies op urgente vraagstukken in de stad en in het landelijk gebied. Anderzijds begeleiden we bedrijven en maatschappelijke organisaties in het tot werkelijkheid maken van hun ambities, ideeën en projecten. Door onderzoek en kennisuitwisseling begrijpen onze nieuwsgierige en kritische adviseurs wat er in de maatschappij leeft. In het ontwerp dragen onze ecologen, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten zorg voor de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse. Onze juristen, planologen en financiële experts zorgen er voor dat ruimtelijke ontwikkelingen haalbaar en uitvoerbaar zijn. Een ruimte om in te leven, voor nu en voor de generaties na ons, dat is de overtuiging van BRO! Met uiteenlopende gedachten, invalshoeken, ideeën en meningen werken onze adviseurs aan creatieve, haalbare oplossingen om de schaarse ruimte in Nederland en België vorm te geven. Een ruimte waarin we ons thuisvoelen en waarvan we ons realiseren dat deze voortdurend in beweging is.

Company Type

Expertise

Engineering & Safety
Environmental consulting
Other
Planning
Design & Development
Town planning Masterplanning

BRO Projects (0)

Thank you for using the CV-database!
The CV-database is a paid feature. Please contact Galleo to upgrade your account at info@galleo.co or see our Help Center for more information.