Your browser is not supported. Please contact info@galleo.co or try another browser.

Beekink Installatieadviseurs

Beekink Installatieadviseurs is een onafhankelijk adviesbureau. Ons adviesbureau bestaat al sinds 1988 en kan dus bouwen op ruime ervaring. Naast onafhankelijk zijn we autonoom. Geen gebaande wegen bewandelen, maar flexibel, inventief en creatief gebruik maken van ons innoverend vermogen. Zelf spreken we graag van ‘geïntegreerd ontwerpen’: het van meet af aan streven naar een optimaal resultaat door hechte samenwerking met de ontwerp- en bouwteampartners. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn de kwaliteit van binnenmilieu, werk- en leefomgeving en natuurlijk ook duurzaamheid. Door ons in een zo vroeg mogelijk stadium van de realisatie of beheerstraject van een gebouw of project in te schakelen ontstaat er een integrale aanpak met als resultaat: een verantwoorde opzet van de installaties, met een minimum aan problemen. Ons motto “de schakel in het bouwteam” maken wij waar door een flexibele instelling en ervaring in alle denkbare (bouw)teamvormen.

Company Type

Beekink Installatieadviseurs Projects (0)

Thank you for using the CV-database!
The CV-database is a paid feature. Please contact Galleo to upgrade your account at info@galleo.co or see our Help Center for more information.