Your browser is not supported. Please contact info@galleo.co or try another browser.

Aronsohn raadgevende ingenieurs

Aronsohn wil met adviezen bijdragen aan de realisatie van duurzame bouwwerken die nu en in de verre toekomst voor huidige en onbekende gebruikers een goede werk- en woonomgeving vormen. Aronsohn streeft - waar mogelijk en zinvol - naar gebouwen die voldoende flexibel zijn voor diverse gebruiksvormen en zonder grote aanpassingen zelfs een ‘tweede leven’ kunnen aangaan na vernieuwing van bouwkundige en installatietechnische onderdelen. Aronsohn wil personeel ontplooiingskansen bieden en streeft voor elke medewerker naar een lange loopbaan bij het bureau. Hierdoor beschikt het bureau over ervaren en vakbekwaam personeel. In de toekomst wil Aronsohn als specialistisch adviseur haar bijdrage aan duurzaam bouwen steeds verder operationeel maken in het ontwerp van nieuwe gebouwen en ‘tweede levens’ van door haarzelf of anderen ontworpen gebouwen zo veel mogelijk stimuleren en verwezenlijken. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) Beleidsverklaring in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) Als ingenieursbureau op het gebied van advisering van constructies en bouwmanagement dragen wij bij aan de ontwikkeling, realisatie en het gebruik van de gebouwde omgeving hetgeen een grote invloed heeft op de maatschappij. Zowel bij de bedrijfsvoering, als in onze advisering, streven wij in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen naar het verkleinen van de CO2uitstoot en onze milieuvoetprint alsmede naar het verduurzamen van onze relatie met onze stakeholders. De hierbij te hanteren balans tussen de economische en (regel)technische haalbaarheid wordt continue bewaakt. Ter ondersteuning, borging en ontwikkeling van het MVO beleid hebben wij een milieumanagementsysteem volgens ISO 14001 (certificering in voorbereiding), zijn wij ISO 9001 gecertificeerd en laten wij ons leiden door de ISO 26000.

Company Type

Expertise

Engineering & Safety
Bim Fire engineering
Management, risk & planning
Cost estimating

Aronsohn raadgevende ingenieurs Projects (0)

Thank you for using the CV-database!
The CV-database is a paid feature. Please contact Galleo to upgrade your account at info@galleo.co or see our Help Center for more information.