Your browser is not supported. Please contact info@galleo.co or try another browser.

Architektenburo Brink & Fleer (Enigma Architecten)

In de door Architektenburo Brink & Fleer gerealiseerde en te realiseren projecten wordt uitgegaan van een samenhang tussen de vormgeving, structuur van de organisatie en de ruimtelijke ervaring van het interieur. Hiertoe wordt geprobeerd als het ware in de huid van de opdrachtgever te kruipen en deze tijdens het ontwerp proces mee te laten denken in de mogelijke alternatieven. Hierbij wordt gelet op esthetica van het geheel zowel als het detail, duurzaamheid in materiaalkeuze, kostenbeheersing en helderheid in constructieve opzet. De ontwerpen van Brink & Fleer kennen zowel in interieur als microstedenbouw een zekere intimiteit doordat de ruimtelijke vormgeving (uiteraard) plaats vindt vanuit een menselijke schaal en aandacht voor lichtval, akoestiek en detail. Het karakter, bedrijf, de werkwijze en organisatie van de opdrachtgever wordt plastisch vormgegeven met een logische gebouwstructuur binnen een stedenbouwkundige context. Architektenburo Brink & Fleer is niet gespecialiseerd in een bepaald segment van de bouwmarkt. De kennis van het opstellen van programma’s van eisen en het maken van ontwerpen is universeel; het ontwerp is steeds te toetsen aan dit programma en werkzaamheden aan verschillende soorten van gebouwen leidt tot een goede kruisbestuiving.

Company Type

Architektenburo Brink & Fleer (Enigma Architecten) Projects