Your browser is not supported. Please contact info@galleo.co or try another browser.
Feedback
Project language:

Naturalis Bio Diversity Leiden

General
Het ontwerpteam van Naturalis onder leiding van Neutelings Riedijk Architecten heeft de ambitie neergelegd om het bestaande gebouw zodanig uit te breiden, dat een ensemble ontstaat van verschillenden karakters. Het uiteindelijke doel is om het huidige gebouwencomplex van Naturalis op een heldere wijze te transformeren tot een toonaangevend Biodiversity Center met een sterke publieke uitstraling. Tevens wordt het gebouw versterkt met eigen moderne laboratoria en de uitbreiding van de depots. Alle publieke ruimten en museale ruimten zijn ondergebracht in de nieuwbouw gekoppeld aan het bestaande gebouw. Alle niet museale ruimten zoals de kantoren en depots worden ondergebracht in het bestaande gebouw. De nieuwbouw en oudbouw worden gekoppeld door middel van het centrale atrium. Dit atrium dient als centrale entree en vormt de gemeenschappelijke entree voor de bezoekers en de medewerkers. Vanuit het atrium is er een direct overzicht op de verschillende gebouwen en museale ruimten. Tevens is het atrium het voorportaal voor het centrale restaurant, museumwinkel en auditorium.
Het atrium is zodanig klimatologische ingericht, dat het multifunctioneel inzetbaar is. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de nieuwste BaOpt technieken in combinatie met de aangrenzende museale ruimte. Om de externe warmtelast te minimaliseren maar toch zoveel mogelijk gebruik te maken van het natuurlijke daglicht is een bijzonder intelligente glasconstructie ontworpen waarbij architectonische, constructieve, bouwfysische en installatie technische concepten samenkomen. Het ontwerp van de uitbreiding en renovatie van Naturalis gaat uit van een energiezuinige installatie, waarbij tevens sprake is van de hoogste klimaateisen voor de museale ruimten en depot ruimte. Naturalis heeft, naast de publieke ruimten, ook een uitgebreid depot met strikte eisen gelijk aan het CCN ten aanzien van het binnenklimaat en beveiliging. De installaties zijn volledig integraal ontworpen, waarbij veel aandacht is besteed aan de Total Cost of Ownership. In eerste instantie is gezocht naar bouwkundige- en bouwfysische oplossingen om met zo minimalistisch mogelijke installaties te voldoen aan de stringente klimaateisen voor de museale en depotruimte. Hierbij was tevens het uitgangspunt van een hoge mate van flexibiliteit in de diverse depots van groot belang. Specifiek bij Naturalis zijn de hoge museale- en depotruimte. Om een zo minimaal mogelijke verticale temperatuurgradiënt te krijgen in de hoge museale zalen is gekozen voor het BaOpt systeem. In de depots is gekozen voor een traditionele oplossing waarbij voor elke depot is gekozen voor een eigen nabehandeling. Deze nabehandeling kan afhankelijk van de te conserveren materialen worden ingesteld op het gewenste binnenklimaat. Tevens wordt op deze wijze maximale energie bespaard door ”op maat “ te klimatiseren. Naast het reduceren van de primaire energiebehoefte door bovengenoemde maatregelen is gekozen voor het toepassen van een duurzame Warmte-/Koude Opslag in de bodem. De investeringskosten zijn weliswaar hoger dan een conventionele installatie, maar de exploitatiekosten beduidend lager. Door met name gebruik te maken van regeneratie uit de luchtbehandeling en het toepassen van lage temperratuur verwarming en hoge temperatuur koeling is het rendement zodanig dat binnen 5 jaar de investering is terugverdiend. Een zelfde afweging is gemaakt met het toepassen van LED-verlichting,. Tevens is de dakconstructie van de het atrium zodanig ontworpen dat de toepassing van PV bijna vanzelfsprekend was. Elke ontwerpfase is afgerond met een afstemming op het PvE. Tevens is het ontwerp intern door een andere adviseur gecontroleerd om zodoende de kwaliteit te waarborgen.

Expertise Features or specials

Association Articles

Logo
Name
Article title

Related projects

No results found

Company only pages are only available for project partners of a project. Since you are not listed as a project partner, you are not able to access this company only page.
Did your company worked on this project? Go to the Public page and list yourself as a project partner to access your company only page
Uploading a picture is currently only possible if you worked on this project and your company is listed in the team.
You're now following Naturalis Bio Diversity Leiden. Click here to see everything you're following.
You stopped following Naturalis Bio Diversity Leiden
Project added to your favorite projects. Click here to see your favorites.
Naturalis Bio Diversity Leiden is removed from your Favorites

Click the +Favorite button to add this project to your personal favorites