Your browser is not supported. Please contact info@galleo.co or try another browser.
Project language:

Kruidenbuurt

General

De Kruidenbuurt ondergaat sinds 2004 een grootscheepse vernieuwing. Een groot deel van de bestaande bebouwing in het noordelijk deel van de buurt is vervangen door nieuwe tuinstedelijke woningbouw die samen de bestaande woningen een nieuwe buurt vormt. Het plan bestaat uit bouwblokken en een centrale rondlopende bomenlaan die niet alleen alle blokken omsluit, maar ook een autovrij binnengebied omkadert waarin verschillende pleintjes liggen. De laan heeft een asymmetrisch profiel met een brede bomenberm en soortenrijke onderbeplanting en tuinen en patio’s achter lage en hoge tuinmuren. Sterke baksteenarchitectuur, een duidelijke scheiding tussen openbare en private plekken en tijdloos materiaalgebruik brengen het tuinstadkarakter terug.

Logo
Name
Company type
Expertise
Logo
Name
Company type
Product / Material
Link

Related associations

Logo
Name

Related projects

No results found

Company only pages are only available for project partners of a project. Since you are not listed as a project partner, you are not able to access this company only page.
Did your company worked on this project? Go to the Public page and list yourself as a project partner to access your company only page
Uploading a picture is currently only possible if you worked on this project and your company is listed in the team.
You're now following Kruidenbuurt. Click here to see everything you're following.
You stopped following Kruidenbuurt
Project added to your favorite projects. Click here to see your favorites.
Kruidenbuurt is removed from your Favorites

Click the +Favorite button to add this project to your personal favorites