Your browser is not supported. Please contact info@galleo.co or try another browser.
Project language:

Diamantbeurs

General

As a building and as an institution the Diamond Exchange, built in 1911 after a design by Gerrit van Arkel, crowned the heyday that counted as a second Golden Age for the city of Amsterdam: the economic boom following the 1880s, that restored the city as a metropolis for industry and trade after a century long slump. At that time Amsterdam had developed into one of the most important centers for the international diamond industry. And all that can be sensed in the idiosyncratic design of the Diamond Exchange. Modern and businesslike in its rhythmic structure, but also full of classical elegance with its striking bell tower and sophisticated decorations. This city jewel in its modest Art Nouveau style is officially acknowledged as a national monument of the first order.


At the beginning of the 21st century the building was in a poor state. After several additions, a fire and various renovations much of the original charisma was gone. It was glossed over, hidden by the distraction of monotonous add-ons.


A new beginning, a new century

The new owners Zadelhoff & Sijthoff envision a role for the Diamond Exchange in what is considered a new heyday for Amsterdam, now as an international hub for the creative industry and information technology. In order to meet that role envisaged as Capital C Amsterdam a thorough renovation was called for and ZJA Zwarts & Jansma Architects were asked to produce the design. That design has in mind three objectives, first of all to restore the original qualities of the Diamond Exchange in its full glory. Secondly to adapt the interior for use as a modern, flexible office environment and thirdly to build a contemporary addition open to the public.


Renewed Diamond Exchange meets the city

The largest addition consists of the eventspace and the terrace on the seventh floor, under an oblong dome. The construction on the roof is based on the grid shell principle, in which the constructive force is absorbed by the double curvature in the roof’s surface. That allows for an enormous freedom in shapes and a large span without columns. The dome’s structure, covered with glass panels is transparent, light and open. By raising the floor on the sixth level the dome can appear even more free and slender. The addition stands free from the bell tower and is built well inside the original facade. Seen from the street the relationship between old and new are evident: the Diamond Exchange takes the spotlight and the dome is a supporting addition. The new public space makes a transparent and inviting gesture, reflecting light and sky in all directions.


A revitalized monument

With this renovation the Diamond Exchange is to be restored to the original design by Van Arkel. That is paramount. The new dome echoes the dome of the bell tower, but with its multifaceted glitter also refers to the past of the building. The bell tower remains the landmark. At its foot, along the Weesperstraat, an inviting entrance is planned, surrounded by green zones.

Historically an exchange is the meeting place of markets and people, goods and ideas, and that is how the renewed Diamond Exchange meets the city. Capital C offers a contemporary office environment inside a unique monument, and on top of that one of the most spectacular views over the city as seen from the roof with the stylish and iconic dome. The Diamond Exchange can again truly be a part of the city, as a center for the creative industry, as a public space with a restaurant and a space for art. And as a sparkling monument that is the image of the past and present of Amsterdam.

Toen de Diamantbeurs in 1911, naar een ontwerp van Gerrit van Arkel, werd gebouwd en opgeleverd, was het als gebouw en als instituut de bekroning van een bloeiperiode die als een tweede Gouden Eeuw voor Amsterdam gold: de economische opbloei vanaf 1880, die de stad weer een wereldstad voor industrie en handel maakte na een eeuw van malaise. Amsterdam was op dat moment uitgegroeid tot een van de belangrijkste centra van de internationale diamantindustrie. En dat alles was af te lezen aan het eigenzinnige ontwerp van de Diamantbeurs. Het was modern en zakelijk door zijn strakke ritmische opbouw, maar had ook klassieke allure met zijn bijzondere klokkentoren en verfijnde decoraties. Dit sieraad voor de stad, met zijn ingetogen Art Nouveau stijl, is dan ook erkend als rijksmonument van de eerste orde.


Begin 21e eeuw stond het gebouw er niet goed voor. Na verschillende toevoegingen, een brand en verbouwingen was van de allure van het oorspronkelijke monument weinig over. Het was afgevlakt, versluierd door afleidende en monotone opbouw.


Een nieuw begin, een nieuwe eeuw

De nieuwe eigenaren Zadelhoff & Sijthoff zien voor de Diamantbeurs een rol weggelegd in wat zich laat aanzien als een nieuwe bloeiperiode van Amsterdam, nu als een internationaal centrum van de creatieve industrie en informatietechnologie. Om in de gedaante van het beoogde Capital C die rol te vervullen is een ingrijpende renovatie nodig en ZJA Zwarts & Jansma Architecten leverde daarvoor het ontwerp. Dat beoogt drie dingen, ten eerste het herstel van de eigen markante kwaliteiten van de Diamantbeurs in volle glorie, ten tweede, de aanpassing van het interieur aan moderne, flexibele kantoor-faciliteiten en ten derde, de toevoeging van een hedendaagse, openbaar toegankelijke ruimte.


Vernieuwde Diamantbeurs ontmoet de stad

De grootste toevoeging bestaat uit de evenementenruimte en het terras op de zevende verdieping, onder een langwerpige koepel. De opbouw op het dak is gebaseerd op het principe van de Gridshell, waarin de constructieve krachten worden opgevangen door de dubbele krommingen in het dakvlak. Dat biedt enorme vormvrijheid en maakt grote overspanningen mogelijk zonder kolommen. Gevuld met glas ontstaat zo een licht ogende, transparante dakstructuur. Door een verhoging van de vloer van de zesde verdieping kan de koepel nog vrijer en lichter ogen. De opbouw is zelfstandig en staat een stapje terug ten opzichte van de oorspronkelijke gevellijn en los van de koepeltoren. Vanaf de straat is de verhouding zonneklaar: de in ere herstelde Diamantbeurs staat voorop en de opbouw is een dienende toevoeging. De nieuwe openbare ruimte is een transparant uitnodigend gebaar, dat in alle richtingen licht en de hemel weerspiegelt.


Nieuw leven voor een monument

De Diamantbeurs wordt met deze renovatie teruggebracht naar het oorspronkelijke ontwerp van Van Arkel. Dat staat voorop. De nieuwe opbouw echoot de koepel van de klokkentoren, maar roept met zijn veelkantige schittering ook de geschiedenis van het gebouw op. De koepeltoren blijft vanuit de verte de blikvanger. Aan de voet van de toren, aan de Weesperstraat is een uitnodigende entree gepland, omringd door groene perken.

Van oudsher is een beurs de ontmoetingsplaats van markten en mensen, goederen en ideeën en zo ontmoet de vernieuwde Diamantbeurs de stad. Capital C biedt een hedendaagse werkomgeving in een uniek monument, en bovendien een van de meest spectaculaire uitzichten over de stad vanaf een dak met een stijlvolle en beeldbepalende opbouw. De Diamantbeurs kan weer ten volle deel uitmaken van de stad, als centrum voor de creatieve industrie, als openbare ruimte met restaurant en ruimte voor kunst. En als sprankelend monumentaal pand dat verleden en heden van Amsterdam verbeeldt.

Toen de Diamantbeurs in 1911, naar een ontwerp van Gerrit van Arkel, werd gebouwd en opgeleverd, was het als gebouw en als instituut de bekroning van een bloeiperiode die als een tweede Gouden Eeuw voor Amsterdam gold: de economische opbloei vanaf 1880, die de stad weer een wereldstad voor industrie en handel maakte na een eeuw van malaise. Amsterdam was op dat moment uitgegroeid tot een van de belangrijkste centra van de internationale diamantindustrie. En dat alles was af te lezen aan het eigenzinnige ontwerp van de Diamantbeurs. Het was modern en zakelijk door zijn strakke ritmische opbouw, maar had ook klassieke allure met zijn bijzondere klokkentoren en verfijnde decoraties. Dit sieraad voor de stad, met zijn ingetogen Art Nouveau stijl, is dan ook erkend als rijksmonument van de eerste orde.


Begin 21e eeuw stond het gebouw er niet goed voor. Na verschillende toevoegingen, een brand en verbouwingen was van de allure van het oorspronkelijke monument weinig over. Het was afgevlakt, versluierd door afleidende en monotone opbouw.


Een nieuw begin, een nieuwe eeuw

De nieuwe eigenaren Zadelhoff & Sijthoff zien voor de Diamantbeurs een rol weggelegd in wat zich laat aanzien als een nieuwe bloeiperiode van Amsterdam, nu als een internationaal centrum van de creatieve industrie en informatietechnologie. Om in de gedaante van het beoogde Capital C die rol te vervullen is een ingrijpende renovatie nodig en ZJA Zwarts & Jansma Architecten leverde daarvoor het ontwerp. Dat beoogt drie dingen, ten eerste het herstel van de eigen markante kwaliteiten van de Diamantbeurs in volle glorie, ten tweede, de aanpassing van het interieur aan moderne, flexibele kantoor-faciliteiten en ten derde, de toevoeging van een hedendaagse, openbaar toegankelijke ruimte.


Vernieuwde Diamantbeurs ontmoet de stad

De grootste toevoeging bestaat uit de evenementenruimte en het terras op de zevende verdieping, onder een langwerpige koepel. De opbouw op het dak is gebaseerd op het principe van de Gridshell, waarin de constructieve krachten worden opgevangen door de dubbele krommingen in het dakvlak. Dat biedt enorme vormvrijheid en maakt grote overspanningen mogelijk zonder kolommen. Gevuld met glas ontstaat zo een licht ogende, transparante dakstructuur. Door een verhoging van de vloer van de zesde verdieping kan de koepel nog vrijer en lichter ogen. De opbouw is zelfstandig en staat een stapje terug ten opzichte van de oorspronkelijke gevellijn en los van de koepeltoren. Vanaf de straat is de verhouding zonneklaar: de in ere herstelde Diamantbeurs staat voorop en de opbouw is een dienende toevoeging. De nieuwe openbare ruimte is een transparant uitnodigend gebaar, dat in alle richtingen licht en de hemel weerspiegelt.


Nieuw leven voor een monument

De Diamantbeurs wordt met deze renovatie teruggebracht naar het oorspronkelijke ontwerp van Van Arkel. Dat staat voorop. De nieuwe opbouw echoot de koepel van de klokkentoren, maar roept met zijn veelkantige schittering ook de geschiedenis van het gebouw op. De koepeltoren blijft vanuit de verte de blikvanger. Aan de voet van de toren, aan de Weesperstraat is een uitnodigende entree gepland, omringd door groene perken.

Van oudsher is een beurs de ontmoetingsplaats van markten en mensen, goederen en ideeën en zo ontmoet de vernieuwde Diamantbeurs de stad. Capital C biedt een hedendaagse werkomgeving in een uniek monument, en bovendien een van de meest spectaculaire uitzichten over de stad vanaf een dak met een stijlvolle en beeldbepalende opbouw. De Diamantbeurs kan weer ten volle deel uitmaken van de stad, als centrum voor de creatieve industrie, als openbare ruimte met restaurant en ruimte voor kunst. En als sprankelend monumentaal pand dat verleden en heden van Amsterdam verbeeldt.

Logo
Name
Company type
Expertise

Related associations

Logo
Name

Related projects

No results found

Company only pages are only available for project partners of a project. Since you are not listed as a project partner, you are not able to access this company only page.
Did your company worked on this project? Go to the Public page and list yourself as a project partner to access your company only page
Uploading a picture is currently only possible if you worked on this project and your company is listed in the team.
You're now following Diamantbeurs. Click here to see everything you're following.
You stopped following Diamantbeurs
Project added to your favorite projects. Click here to see your favorites.
Diamantbeurs is removed from your Favorites

Click the +Favorite button to add this project to your personal favorites