Your browser is not supported. Please contact info@galleo.co or try another browser.
Project language:

DeDakkas

General

Een betonnen parkeergarage lijkt in eerste instantie niet dé plek voor een horecagelegenheid. Toch werd Dennis de Waarts aandacht getrokken door de kolos in de Haarlemse binnenstad. De provinciehoofdstad kon wel wat meer van de rafelrand dynamiek gebruiken die hij wel meer tegenkwam in Amsterdam, een locatie waar met nieuw elan de omgeving kleur krijgt. Zijn doorzettingskracht resulteerde in een bijzonder horecapaviljoen: DeDAKKAS.

“Ik woon tweehonderd meter verderop”, vertelt de oud-bouwkundestudent die horecaondernemer werd. “Toen ik in 2014 op deze plek terecht kwam, ging mijn architectenhart weer kloppen. Het is zo’n mooie locatie dat ik direct fantaseerde over de mogelijkheden.” En, omdat hij op dat moment  zijn creativiteit niet kwijt kon op mijn werkplek, ging hij in de avonduren aan de slag met het verwezenlijken van zijn droom. “Al snel had ik een beeld voor ogen van een kasconstructie op twintig meter hoogte, waar je vanuit het restaurant een spectaculair panorama hebt. Zelfs het logo en de naam zijn in die periode bedacht.”

Ruimtelijk plan

Toch zou het nog 4,5 jaar duren voordat zijn plannen werden uitgevoerd. “Ik vloog het project aan zoals ik had geleerd op de TU in Delft, met presentaties en 3D-impressies.” Dat waren de eerste stappen die hij zette om buurtbewoners en de wijkraad mee te krijgen. Unaniem waren ze enthousiast over de plannen, maar daarmee was het pleit niet beslecht. “Het bestemmingsplan was parkeren, geen horeca.” Pas toen de Waart later in contact kwam met de wethouder van Ruimtelijke Ordening werd er ruimte geschapen om de plannen verder uit te werken. “De wethouder zag in mijn concept grote overeenkomsten met de transformatie van de Wibautstraat in Amsterdam en merkte ook dat voor ons ‘nee’ geen antwoord was. Hij stelde voor dat we onze plannen ruimtelijk zouden onderbouwen.” Normaalgesproken is dit een traject waarvoor externe partijen worden ingeschakeld, maar De Waart besloot ook dit project op zich te nemen. “Ineens gaat het dan niet meer alleen om de vormgeving, maar komen er veel meer zaken om de hoek kijken zoals infrastructuur, veiligheid en een langetermijnvisie.” Achteraf zegt hij hierover: “Dit was een zeer leerzaam proces. Elk beginnend architect zou een ruimtelijke onderbouwing moeten maken om de integraliteit daarvan te begrijpen.”

Parkeerplaatsen

Wat daarnaast geadresseerd moest worden, was het in beslag nemen van parkeerplaatsen. “Al is de ‘druk’ met name op maaiveldniveau hoog, toch staat deze parkeergarage zelden vol. Dat komt omdat deze garage stamt uit 1973 en smallere plekken heeft dan de huidige norm waardoor automobilisten liever uitwijken naar nieuwere parkeergarages. Het is echter wel een kwestie waar we lang mee bezig zijn geweest en waar uiteindelijk de gemeenteraad over heeft beslist. Wij huren namelijk 33 parkeerplaatsen en die worden onttrokken aan de parkeervoorraad. Gelukkig is iedereen nu content, mede omdat het restaurant inmiddels de grauwe garage en omgeving in een beter daglicht heeft gezet.

Geen kas

Ondanks dat de nieuwe constructie oogt als een kas, zijn de overeenkomsten met tuinbouwkassen beperkt. “De gevels zijn vliesgevels, een stalen spantenconstructie en aluminium geveldelen. De dakconstructie bestaat uit sandwichpanelen waarbij een lichtstraat geopend kan worden voor de ontluchting en ventilatie. Daardoor is er geen mechanische afzuiging nodig. Wat echter wel een typische ‘tuinbouwoplossing’ is, is de verwarming. Grote spiralen sieren het plafond. Deze zorgen voor de verwarming en de ventilatoren die erachter zijn geplaatst zorgen voor de verspreiding.” Als in de nabije toekomst zonnecollectoren en zonnepanelen op het dak zijn geplaatst, zal DeDAKKAS een volledig passief gebouw zijn.

Herman Delmte van RD plan is de bouwmanager i.s.m. constructeur Robbert Clignett. Hij legt uit: “De ‘kas’ is een relatief lichte constructie zodoende konden we gebruikmaken van de bestaande overwaarden in het pand. Extra fundering was niet nodig. Waar de aandacht met name naar uit is gegaan, is de overbrenging van de vloerconstructie op de bestaande betonnen draagconstructie. We kozen voor een stijve verbinding met HE 800 A profielen van 16 meter lengte. Dat was nodig om aan de eisen van het Bouwbesluit (belasting 4 kN/m2) te voldoen.”

Logo
Name
Company type
Expertise

Related associations

Logo
Name

Related projects

No results found

Company only pages are only available for project partners of a project. Since you are not listed as a project partner, you are not able to access this company only page.
Did your company worked on this project? Go to the Public page and list yourself as a project partner to access your company only page
Uploading a picture is currently only possible if you worked on this project and your company is listed in the team.
You're now following DeDakkas. Click here to see everything you're following.
You stopped following DeDakkas
Project added to your favorite projects. Click here to see your favorites.
DeDakkas is removed from your Favorites

Click the +Favorite button to add this project to your personal favorites